Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Industri

Vår lösning

ISS Industri
Som servicepartner strävar vi alltid efter att utforma och leverera exakt rätt lösning för varje kunds unika verksamhet. Vi arbetar med att förstå er affärsstrategi och identifiera områden där vi kan stödja era mål.
Vi ser till att lyssna noga på våra kunders behov, ambitioner, strategier och frågor. Vi utvecklar sedan lösningar utifrån era behov och vårt mål är att se till att lösningarna är optimerade i sin effektivitet samt smidiga på det sätt att de kan utvecklas och förbättras om nya behov skulle uppstå.
Integration

Vi arbetar nära våra kunder och är en naturlig del i dialog kring strategier, utvecklingsplaner och eventuella förändringsarbeten. Vi fokuserar på att stödja kundernas produktionsprocess, optimera effektiviteten samt skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar.

Kompetent personal
Vår kombination av kompetensutveckling och kommunikation om kundens önskemål och utmaningar, innebär att våra medarbetare har en hög förståelse för era behov. All vår personal är anställda av ISS och vi arbetar med att utveckla våra medarbetare, så att de kan göra fler saker samt öka flexibiliteten och effektiviteten.
Flexibilitet

Vår leveransmodell med egen personal är smidig, skalbar och kan anpassas snabbt till förändringar i era behov. Våra team tillför ett mervärde genom att leverera specialiserade tekniska uppgifter för att stödja produktionen.

Hälsa, säkerhet och miljö
Vi arbetar utifrån beprövade system och processer och anpassar dem till våra kunders egna processer. Vi arbetar aktivt med systemens effektivitet genom kontinuerlig kommunikation, standardisering av processer, utbildning, handledning, journalföring och revisioner.