Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Industri

Vårt värdeerbjudande

ISS Industri
Vårt värdeerbjudande är vårt löfte till dig som kund och baseras på vårt engagemang för att förstå just din verksamhet och bransch.
Vår servicekapacitet och flexibla leveransmodell är framtagen för att kunna skräddarsys efter kraven i er verksamhet. Vi samarbetar med företagsledningen för att garantera att våra tjänster utförs med hänsyn till produktionsflöden och de anställdas behov. Dessutom har vi en kostnadsmodell som optimerar värdet av våra tjänster.

Vi ger era anställda den service de behöver så att ni kan fokusera helt på företagets framgång. Det gör vi genom att garantera kvalitet i varje steg, med effektiva tjänstelösningar och en målmedveten inriktning mot hälsa, säkerhet och miljö (HSE).

Vi sätter era behov i fokus

På ISS arbetar vi nära dig som kund för att bättre förstå vilka tjänster som behövs och tillsammans utarbeta en detaljerad resultatspecifikation. Vi följer själva upp våra resultat med kontinuerliga rapporter så att ni alltid har full insyn i vad vi levererar. Kvalitetsstandarder och svarstider fastställs för alla ISS-medarbetare för att säkerställa en konstant och hög servicenivå.

Vi åtar oss det fulla ansvaret för en integrerad tjänsteleverans och våra medarbetare är alltid fokuserade på att göra sitt bästa och lite till.
Vi skräddarsyr vår arbetsmodell så att den passar just er verksamhet och produktion. De mål ni vill uppnå förmedlas kontinuerligt till, och tillämpas av, de ISS-anställda som arbetar för er.

Vi arbetar tillsammans med era anställda och avlastar dem för att skapa en arbetsmiljö som gör det lättare för dem att uppnå sina mål.
Vår tekniskt kunniga personal erbjuder tjänster på en nivå som motsvarar era högt ställda krav. De delar ert företags målsättningar när det gäller kompetens, pålitlighet och hög kvalitet.

Vår personal är alla anställda av ISS och vi erbjuder engagerade medarbetare som förstår hur viktig en hög servicenivå är för era anställda.

Vårt pålitliga HSE-system anpassas enkelt till ert företags policy och rutiner vad gäller hälsa, säkerhet och miljö. Resultat från miljö- och säkerhetskontroller som utförs följs upp och förmedlas på ett effektivt och väl underbyggt sätt.

När er verksamhet utvecklas och förändras anpassar vi våra tjänster efter ert företags nya behov. En flexibel tjänstelösning som stöds av en lika flexibel kostnadsmodell.