Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Sjukvård

Vår lösning

ISS Sjukvård
Vi tar ansvar för sjukhusens behov av fungerande internservice och en trygg och trivsam miljö för personal, patienter och besökare.
Det innebär att ISS erbjuder servicetjänster inom fastigheten och dess avdelningar samt utanför fastigheten. Genom att vara en samarbetspartner, där kvalitet, miljö och IT-stöd är viktiga delar, skapar vi unika lösningar för våra kunder. Vår målsättning är ett långsiktigt samarbete genom konstant utveckling. ISS erbjudande avlastar kunden och dess medarbetare, som kan koncentrera sina resurser på patienter och vård.

Vi har många års erfarenhet av verksamhetsövergång med personalövertag. Övergång till en ny arbetsgivare är för de flesta människor ett stort steg som skapar många frågor, osäkerhet och förväntningar. Därför är vi ytterst angelägna om att hantera processen med lyhördhet och stor öppenhet gentemot individen.

Många års arbete inom vårdsektorn har gett oss möjligheten att ha specialister som endast fokuserar på att säkra leveransen av service till vårdsektorn.

Hygienstädning

Våra metoder är anpassade utifrån de speciella krav som tillämpas när man städar där patienter vårdas eller behandlas.

Smittstädning
Smittstädning utförs i samråd med hygiensköterskan och anpassas efter sjukhusets lokala riktlinjer. Vi utför smittstädning som daglig- och slutlig smittstädning.
Operationsstädning

Operationsstädning kräver speciell kompetens hos våra medarbetare, både när det gäller hygien, metod och flexibilitet. ISS personal kan vara stationerad på operationsenheten för att utföra mellanstädning, slutstädning med mera.

Internservice
Internservice levererar vi genom god planering och logistik, så att de fasta dagliga rutinerna genomförs utan att personal och patienter störs i sin vardag. Exempel på tjänster är patienttransporter, provtransporter, avfallshantering, gashantering, post- och godshantering, obduktionsteknik och omhändertagande av avlidna.