Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Sjukvård

Vårt värdeerbjudande

ISS Sjukvård
Vårt värdeerbjudande är vårt löfte till dig som kund och bygger på vårt engagemang för att förstå just din verksamhet och bransch.
Vårt mål är att erbjuda tjänster som tillgodoser vårdgivarens behov och bidrar till patienternas välbefinnande. Våra engagerade medarbetare har hög utbildnings- och kompetensnivå och vår leveransmodell, där alla medarbetare är anställda direkt av ISS, skapar stabilitet och kontinuitet. Våra arbetslag blir en integrerad del av era vårdteam och säkerställer att vi alla arbetar tillsammans för att ni ska kunna erbjuda vård av hög kvalitet.

Vi bidrar med erfarenhet, expertis och kravefterlevnad inom städning, matberedning, kontor, säkerhet och fastighetsunderhåll. Våra konkurrenskraftiga priser, kostnadseffektivitet och nyskapande affärsmodeller redovisas enligt öppenhetsprincipen, som uppfyller alla krav på transparens och offentlig redovisningsskyldighet.

Vi sätter era behov i fokus

På ISS arbetar vi nära dig som kund för att bättre förstå vilka tjänster som behövs och tillsammans utarbeta en resultatspecifikation. Vi följer själva upp våra resultat med kontinuerliga rapporter så att ni alltid har full insyn i vad vi levererar.

Alla ISS-anställda arbetar efter fastställda standarder och mål för att garantera en hög och konstant nivå på våra tjänster. Vi åtar oss det fulla ansvaret för en integrerad tjänsteleverans och våra medarbetare är alltid fokuserade på att göra sitt bästa och lite till.
Vi skräddarsyr vår arbetsmodell så att den passar just er verksamhet och de vårdbehov som finns. De mål ni vill uppnå förmedlas kontinuerligt till, och tillämpas av, de ISS-anställda som arbetar för er.

Våra medarbetare fungerar som medlemmar av ert eget vårdteam och är lika engagerade som ni när det gäller att erbjuda vård av högsta kvalitet.
Ni kan tryggt lita på att vår välutbildade personal uppfyller era krav och förväntningar. De delar era målsättningar vad gäller patienternas välbefinnande och bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för både vårdgivare och patienter.

Våra engagerade medarbetare förstår behovet av en arbetsmiljö som är omvårdande och professionell på samma gång.
Vi arbetar tillsammans med er för att värna om patienternas välbefinnande och främja deras tillfrisknande.

Vår erfarenhet och kompetens inom vårdsektorn gör att vi kan leverera tjänster som bidrar till en högkvalitativ patientvård.
Om ni vänder er till oss kan vi garantera en utmärkt servicenivå och hög kostnadseffektivitet. Vårt sätt att arbeta utformas efter era unika behov och vi strävar ständigt efter att förbättra oss så att vi kan erbjuda ännu mer.