Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Tjänsteföretag

Aktivitetsbaserade kontor

Varje arbetsplats är unik och kräver olika typer av support, för olika arbetsuppgifter på kontoret.
Idag finns det en mängd olika teorier kring hur ett kontor bör utformas för att stödja medarbetarens aktiviteter på ett optimalt sätt. Många tjänsteföretag har valt arbetssätt som beskrivs som aktivitetsbaserade kontor.

Arbetssättet kan ha många namn som till exempel aktivitetsstyrt arbetssätt, framtidens kontor, A2, New Ways of Working (NewWoW) eller Activity Based Workplace (ABW). Alla beskriver dock ett kontor där det helt, eller delvis, inte finns några fasta platser utan olika former av ”typplatser” för att stödja verksamheten, och därigenom medarbetarens behov för att kunna utföra sitt arbete. Typplatserna kan till exempel vara speciella områden för enskilt arbete/tysta zoner, projektarbete eller avkoppling.

Den stora skillnaden jämfört med ett traditionellt kontor är att det finns färre arbetsplatser än det antal personer som är knutna till kontoret på grund av att nyttjandegraden ofta endast är 40-50 %.

Serviceleveransen på ett sådant kontor måste anpassas för att medverka till att stödja och öka medarbetarens produktivitet – oavsett vilka arbetsuppgifter som utförs.
På så sätt kan servicen stötta arbetsgivarens varumärke, men även medverka till att behålla och attrahera medarbetare och talanger.

På ett aktivitetsbaserat kontor utförs och organiseras därför serviceleveransen på ett sätt som skiljer sig från en traditionell leverans. Eftersom de flesta medarbetarna inte har egna skrivbord utan arbetar på samma yta i gemensam miljö, ställer detta arbetssätt högre krav på leverantörens medarbetare att agera proaktivt och ta över till exempel ordningsfrågor i miljön. Det driver även fram användning av ny teknik för att säkerställa en mer effektiv serviceleverans. Servicen skall bidra till att skapa en attraktiv arbetsmiljö. Vad det är som är attraktivt måste diskuteras och mätas. Det blir därför viktigt med en öppen dialog med slutanvändarna för att förstå behoven hos varje enskild avdelning.

För att motsvara de speciella krav som ställs på stödtjänsterna på ett aktivitetsbaserat kontor arbetar vi på ISS med att varje medarbetare ska tillföra ett värde hos kunden. Våra medarbetare tränas därför i att kunna utföra tjänster inom många olika områden, samt ha full flexibilitet i utförandet av arbetsuppgifterna, vi kallar det att vara ”multi-skilled”.

Viktigt att tänka på i en aktivitetsbaserad miljö är att alla människor är olika och behöver olika servicebemötanden. På ISS förstår vi detta och utformar därför servicen på ett annat sätt än på ett traditionellt kontor.
ISS Tjänsteföretag Aktivitetsbaserade kontor