Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Tjänsteföretag

Vår lösning

ISS Tjänsteföretag
Som servicepartner strävar vi efter att utforma och leverera exakt rätt lösning för varje kunds unika verksamhet. Vi arbetar med att förstå er affärsstrategi och identifiera områden där vi kan stödja era mål.
Vi ser till att lyssna noga på våra kunders behov, ambitioner, strategier och frågor. Därefter utvecklar vi lösningen och samarbetar med er i utformning och genomförande.

Under kontraktstiden är vi flexibla, anpassar och ändrar löpande, för att justera tjänsten till våra kunders kontinuerligt ändrade behov.
Vi tar hand om era medarbetare så att de kan vara effektiva och produktiva

Vårt sätt att samarbeta genom partnerskap innebär att vi fullt ut anpassar oss till varje kunds specifika behov. Vår serviceorganisation, vår resurshantering och våra processramverk är anpassade för att möta våra kunders mål. Vi tar fullt ägandeskap över leveransen och är fokuserade på att stödja kundernas verksamhet samt effektiviteten hos de anställda. Vi frigör därigenom kapacitet till våra kunders kärnverksamhet.

Samordning av tjänster ger största möjliga effektivitet och produktivitet
Vi utformar processer som inte bara optimerar våra kunders kärnverksamhet, men också passar sömlöst in i övriga processer. Vi vet av erfarenhet att detta är nyckeln till framgång. Vår förmåga att samordna servicelösningar är en av våra starkaste kompetenser, och vår erfarenhet från globala projekt garanterar att våra kunder får del av processer som maximerar serviceproduktiviteten.
Vi värnar om våra kunders varumärken

För att täcka våra kunders krav på att värna om varumärke och varumärkesskydd, ser vi till att arbeta med seriösa processer i riskhantering så att vi på ett tryggt och säkert sätt möter dessa krav.

En serviceupplevelse som stödjer kundens syfte och mål genom kraften hos våra medarbetare

Att ha de bästa människorna till hands är naturligtvis avgörande för framgång i en tjänsteleverans. Detta är något som vi på ISS säkrar genom utbildning, träning och motivation. Vi vet hur viktigt det är att behålla människor i verksamheten. Därför har vi processer och metoder som utvecklats under årtionden för att se till att våra arbetslag på kundernas kontor trivs och levererar en serviceupplevelse som stödjer kundens syfte och mål.

Kloka kostnadsbesparingar som ger våra kunder värde för pengarna

Genom att leverera med egen personal skapar vi både effektivitetsvinster, synergier i våra team och ständiga förbättringar. Detta minskar totalkostnaden för serviceleveransen. Vi kan skala upp eller skala ner leveransen oavsett geografi och på så sätt matcha våra kunders förändrade behov. Vi tillämpar best practice på varje uppdrag och hittar på så sätt tillämpningar på varje uppdrag som tillför värde.

Rapportering och analys ger våra kunder underlag för framtida beslut

ISS rapporteringsverktyg ger kontinuerligt uppdaterad information om hela uppdraget. Verktyget övervakar alla aktiviteter i ett kundavtal, på alla platser - i realtid. Systemet möjliggör också insamling av uppgifter, som senare kan slås samman med affärskritisk information i andra företagssystem och på så sätt ge en helt ny insyn och grund för att fatta beslut.