Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Tjänsteföretag

Vårt värdeerbjudande

ISS Tjänsteföretag
Vårt värdeerbjudande är vårt löfte till dig som kund och bygger på vårt engagemang för att förstå just din verksamhet och bransch.
På ISS fokuserar vi på ert företags strategi och framgång. Med våra tjänster erbjuder vi stora förbättringar i användarupplevelsen och i stödet till er huvudsakliga verksamhet. Vår leveransmodell, där alla medarbetare är anställda direkt av oss, kan enkelt anpassas storleksmässigt och både våra tjänster och vår flexibla prismodell justeras i takt med att er verksamhet utvecklas.

Vi erbjuder högpresterande och motiverade medarbetare som drar nytta av våra fortlöpande investeringar i innovation och kunskapsförmedling mellan olika områden. Vårt arbetssätt garanterar högkvalitativa tjänster som ständigt utvecklas och förbättras. Vi tillämpar effektiv riskhantering för att säkra viktiga tillgångar och garantera kontinuitet i er verksamhet.

Vi ser oss som er samarbetspartner och fokuserar tillsammans med er och era medarbetare på att skapa en framgångsrik verksamhet.

Vi sätter era behov i fokus

På ISS skräddarsyr vi våra tjänster för att passa just er verksamhets unika förutsättningar och krav. Vi följer själva upp våra resultat med kontinuerliga rapporter så att ni alltid har full insyn i vad vi levererar.

Alla ISS-anställda arbetar efter fastställda standarder och mål för att garantera en hög och konstant nivå på våra tjänster. Vi åtar oss det fulla ansvaret för en integrerad tjänsteleverans och våra medarbetare är alltid fokuserade på att göra sitt bästa och lite till.
Vi anpassar vår arbetsmodell så att den stämmer överens med er verksamhet. De strategiska och verksamhetsmässiga mål ni vill uppnå förmedlas kontinuerligt till, och tillämpas av, de ISS-anställda som arbetar för er.

Vi åtar oss rollen som en engagerad samarbetspartner i driften av all internservice och erbjuder nyskapande servicelösningar som utvecklas och förändras i takt med ert företag.
Våra välutbildade anställda erbjuder tjänster på en nivå som motsvarar era högt ställda krav. De delar ert företags målsättningar när det gäller att skydda ert varumärke och skapa en säker och effektiv arbetsmiljö som gynnar både anställda och kunder.

Våra engagerade medarbetare förstår vikten av en företagskultur som är välorganiserad, disciplinerad och professionell.
Vi garanterar hög kvalitet och hög kostnadseffektivitet. Vårt sätt att arbeta utformas efter era unika behov och optimerar värdet av våra tjänster.

Vårt engagemang för att leverera tjänster av högsta kvalitet utnyttjas för att aktivt skapa mervärde för er så länge ni väljer att samarbeta med oss.
Vi samarbetar med er för att identifiera er verksamhets specifika behov och skräddarsy en lösning som fokuserar på hög säkerhet, riskkontroll och verksamhetens återhämtningsförmåga.

Vi erbjuder tjänster för att skapa den arbetsmiljö som krävs för att optimera era medarbetares effektivitet.