Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Transport
Transport_Biljettkontroll_topp

Biljettkontroll- och resenärsservice

Vi på ISS sköter biljettkontrollen på uppdrag av SL
Från och med den 1 januari 2013 sköter vi på ISS biljettkontrollen på uppdrag av SL.

Om du besöker denna sida har du troligen blivit ålagd att betala en tilläggsavgift för en resa med SL. Nedan informerar vi om rutinerna kring tilläggsavgifter.


Om du rest utan giltig biljett
Du som inte har rätt biljett för din resa utan åker ändå, måste betala en så kallad tilläggsavgift. Ibland ligger missuppfattningar eller glömska bakom den saknade biljetten, men du ansvarar själv för att du har en biljett för din resa.

Att du som reser har en giltig biljett kontrolleras regelbundet. Dels på bussar och tåg, dels innanför spärrlinjen på stationerna.


Så här fungerar det:

  • Om du har åkt på en biljett som inte gäller för rätt dag eller klockslag får du betala 1564 kr för vuxen och 1542 kr för pensionär, ungdom, student.
  • Om du åker på en biljett till studentpris/reducerat pris fast du inte är berättigad till det får du betala 1 564 kr.
  • Om du har åkt på en förfalskad biljett får du betala 1564 kr för vuxen och 1542 kr för pensionär, ungdom, student.. Förfalskade kort och biljetter polisanmäls alltid.
  • Om du inte har någon biljett alls får du betala 1564 kr för vuxen och 1542 kr för pensionär, ungdom, student.

Information
Tilläggsavgiften skall betalas inom 10 dagar från kontrolltillfället. Använd det inbetalningskort du fick vid kontrollen. Har du inte kvar inbetalningskortet är det viktigt att du vid betalning anger för- och efternamn samt fullständigt personnummer för att vi skall kunna spåra betalningen. Uteblir inbetalning överlämnas ärendet till inkasso och inkassokostnader tillkommer. Eventuell bestridan kan endast göras skriftligen via brev eller e-post inom 10 dagar till nedanstående angiven adress.

Observera att från 2013 kan du inte betala din kontrollavgift direkt till kontrollanten på plats. Betalning skall alltidgöras till nedan angivet PG.


Bestrida tilläggsavgiften
Anser du att du inte är skyldig att betala tilläggsavgiften måste du höra av dig skriftligen inom 10 dagar. Beskriv dina synpunkter på situationen vid kontrolltillfället och anledningen till att tilläggsavgiften skrevs ut. Ärendet utreds då vidare och under den tiden behöver du inte betala tilläggsavgiften.


ISS kundtjänst för biljettkontroll
Om du behöver komma i kontakt med vår kundtjänst eller har frågor gällande din tilläggsavgift går det bra. Vi svarar på dina frågor gällande tilläggsavgifter eller kring att lägga upp en avbetalningsplan.


Kontaktuppgifter
ISS Facility Services AB
Box 307
751 05 Uppsala
Telefon: 018-480 88 58
Fax: 018-18 41 02
E-post: sl.biljettkontroll@se.issworld.com
PG 418 74 00-9

Läs mer på SL:s hemsida