Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Transport
Transport_Överliggning_topp

Överliggning / crew rest

Kvalitet i arbetet kräver kvalitet i vilan

Bara den som är utvilad kan göra ett bra arbete. Travel Management är vår lösning för att erbjuda dygnsvila till alla de som arbetar med transporter, vare sig det gäller ombord på tåg eller buss eller hantering av gods och därför har långt till den egna bostaden. Kvalitet i arbetet kräver kvalitet i vilan.

Vi löser all rumsbokning och transportlogistik för er åkande personal. Vi tar hand om hela processen från planering och reservationer efter er bemanningsplan till rätt information i rätt tid till rätt personal över hela Sverige. Er personal erhåller transport, ett trevligt rum och andra förutsättningar för en avkopplande vila.


ISS erbjuder:

Crew rest
Med utgångspunkt från er omloppsplan planerar vi ert behov av nattrum och dagrum. Tillsammans gör vi en kravspecifikation över just den rumsstandard och läge ni vill erbjuda era medarbetare. Sen ser vi över vilka av våra hotellavtal eller egna anläggningar som passar in. Och därefter skapar vi en logistik som passar er verksamhet och just era krav och behov.

Tidig tjänst och tillfälliga rum
Ibland finns behovet av rum för tidig tjänst när trafiken startar tidigt på morgonen. Vi tar hand om det också och gör allt för att er personal skall vara utvilad när arbetet börjar. Ibland behövs tillfälliga rum för extra personal eller kanske på platser som normalt inte trafikeras. Ni kan lugnt anförtro även detta till oss.

Crew transport
Många gånger behöver er personal transport till och från bostad för att arbetstid och krav på vila skall uppnås, eller så behöver en reservbesättning snabbt komma på plats på en station eller efter linjen. Vår Crew Transport är ett koncept som bygger på samma logistiska grunder som Crew Rest, det vill säga stora volymer och god planering.

Resenärstransport
Ibland kan en operatör få ett snabbt och stort behov av att transportera resenärer. Det kan vara om tåget är försenat eller om andra problem uppstår. Vi ser till att lösa problemet med en tjänst som vi kallar Resenärstransporter.


Travel Management / Transporttjänster - ISS

TransQ Qualified

Klottersanering

ISS är certifierade enligt ISO 14001. Vårt mål är alltid att återställa en yta till dess ursprungliga skick. 
Bli kontaktad angående klottersanering - fyll i formulär här

ISS på Facebook

facebook
Följ ISS på Facebook. Här publiceras roliga händelser inom ISS, intressanta artiklar om facility management, historier om och bilder på våra fantastiska medarbetare och mycket annat.