Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Transport

Vår lösning

ISS Transport
Vi vårdar värden inom transportbranschen.
Transporter av produkter och människor har en central roll i alla politiska och samhälleliga beslut. Transporter är en viktig del för att driva vår ekonomi. Området ställer stora krav på detaljerad fackkompetens kombinerad med ett snabbt växande inslag av nytänkande.

Vi är ett av Sveriges största tjänsteföretag. Vi är marknadsledande inom ett stort antal områden. Vi utvecklar ständigt nya lösningar för en mängd olika verksamheter och branscher. Det ger oss en unikt bred kunskap.

I nära samarbete med våra uppdragsgivare utvecklar vi kundunika lösningar.

Vår kunskap och erfarenhet gör att ISS idag är den största tjänsteleverantören inom trafik. Vi vet att transporter handlar om rörelse, på mer än ett plan.

Persontransporter

Fordonsvård och depåtjänster: Vi servar och underhåller tåget, bussen och flyget.
Passagerarservice: Vi gör det enklare och trivsammare för det ökande antal som väljer att resa med tåg, buss och flyg.
Back office-tjänster: Vi tar hand om uppföljning, avräkning och redovisning. Vi tar också hand om underhåll av fastigheterna kopplade till transportmedlen.

Vi anpassar lösningen efter era behov. Och vi anpassar lösningen med avseende på årstid och resenärsbelastning. 
Läs mer >>>

Biljettkontroll- och resenärsserviceFrån och med den 1 januari 2013 sköter vi på ISS biljettkontrollen på uppdrag av SL.

Har du blivit ålagd att betala en tilläggsavgift för en resa med SL finner du här mer information kring rutiner för tilläggsavgifter.

Läs mer här >>>


Klottersanering


ISS är certifierade enligt ISO 14001. Vårt mål är alltid att återställa en yta till dess ursprungliga skick. Snabb sanering för en trygg och säker miljö. Vi polisanmäler allt klotter samt dokumenterar och rapporterar.


Är du i behov av klottersanering klicka här >>>
Överliggning / crew rest


Bara den som är utvilad kan göra ett bra arbete. Travel Management är vår lösning för att erbjuda dygnsvila till alla de som arbetar med transporter, vare sig det gäller ombord på tåg eller buss eller hantering av gods och därför har långt till den egna bostaden. Kvalitet i arbetet kräver kvalitet i vilan.

Läs mer här >>>