Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Transport

Vårt värdeerbjudande

ISS Transport
Vårt värdeerbjudande är vårt löfte till dig som kund och bygger på vårt engagemang för att förstå just din verksamhet och bransch.
På ISS arbetar vi tillsammans med dig som kund för att analysera vad just din verksamhet behöver för att garantera en kontinuerlig drift och för att säkerställa tidscheman. Vi arbetar målmedvetet med snabba turn around-tider för att hålla era tidsmål och samtidigt ge ökad kvalitet för er och era passagerare.

Tillsammans med era anställda och övriga samarbetspartners skapar vi ett sammansvetsat och flexibelt arbetslag med snabb beredskap vid oförutsedda händelser. Vi leder och utbildar våra anställda för att de ska kunna utföra rätt insatser på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Tack vare våra låga kostnader och det mervärde vi erbjuder ökar vi era möjligheter att vinna upphandlingar och få verksamheten att växa.

Vi sätter era behov i fokus

Vi arbetar nära dig som kund för att förstå vilka tjänster som behövs och tillsammans utarbeta en detaljerad resultatspecifikation. Vi följer själva upp våra resultat med kontinuerliga rapporter så att ni alltid har full insyn i vad vi levererar.

Alla ISS-anställda arbetar efter fastställda standarder och mål för att garantera en hög och konstant nivå på våra tjänster. Vi åtar oss det fulla ansvaret för en integrerad tjänsteleverans och våra medarbetare är alltid fokuserade på att göra sitt bästa och lite till.
Vi skräddarsyr vår arbetsmodell så att den passar just er verksamhet och era specifika tidsscheman. De mål ni vill uppnå förmedlas kontinuerligt till, och tillämpas av, de ISS-anställda som arbetar för er.

Vi arbetar tillsammans med era anställda och avlastar dem för att skapa en arbetsmiljö som gör det lättare för dem att uppnå sina mål.
Du kan känna dig trygg i att vår tekniskt kunniga personal tillhandahåller en tjänst som uppfyller era höga krav. Våra engagerade medarbetare förstår ert behov av en servicekultur som levererar kvalitet med punktlighet.
Era tidsmål och schemakrav kommer att integreras helt i våra arbetsprocesser. De kommer att ligga till grund för planering och leverans av de tjänster ni behöver för att hålla verksamheten igång utan avbrott.
Vi förstår att olika situationer kan uppstå som ger snabba ändringar i era tidsscheman. Våra chefer och medarbetare förbereder för oförutsedda händelser och ser till att vi har resurser och strategier för att lösa eventuella problem.