Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate responsibility
Vårt ansvar
Vi tror att den långsiktiga framgången för ISS beror på balansen mellan sociala, miljömässiga & ekonomiska aspekter av vår verksamhet.

Som en väsentlig del i vår affärsstrategi kommer våra insatser på dessa områden hjälpa oss att även framöver attrahera & behålla engagerade medarbetare, ge en ökad kundupplevelse & stärka vår ekonomiska tillväxt.
People
Som tjänsteleverantör, är människor hjärtat i ISS verksamhet. De flesta av våra över 530 000 anställda tjänstgör i frontlinjen för vår verksamhet och de är vår mest värdefulla resurs.
Läs mer
Planet
Vår miljöpolicy finns dokumenterad i vår uppförandekod, ISS Code of Conduct. Det innebär att ISS har åtagit sig att kontinuerligt minska de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet.
Läs mer
Profit
Att driva en hållbar och lönsam verksamhet är det primära målet för ISS. Vi strävar efter att förbättra vår operativa effektivitet, dels genom att stärka vår lokala förankring och minska geografiska avstånd, dels genom att imple-
mentera koncernövergripande så kallade excellence centers och best practice-initiativ.
Läs mer