Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate responsibility

Code of Conduct

ISS Code of Conduct - Våra etiska regler

Genom ISS Code of Conduct fastställs vissa huvudprinciper som gäller all verksamhet inom ISS. Code of Conduct fungerar som vägledning för hur alla medarbetare på ISS skall agera.

Principerna gäller följande:

  • Medarbetarnas uppträdande
  • Bekämpning av korruption och mutor
  • Efterlevnad av konkurrenslagstiftningen (spelregler på marknaden)
  • ISS relationer med kunder och leverantörer
  • Arbetsplatsförhållanden på ISS
  • ISS samlade ansvar

ISS Code of Conduct stöder ISS värderingar och kompletteras av ISS policys, regler och riktlinjer. ISS Code of Conduct är den del av anställningsvillkoren på ISS.

Läs hela ISS Code of Conduct

Kontakt

Huvudkontor Sverige
ISS Facility Services AB
Årstaängsvägen 11
Box 47635
117 94 Stockholm
077 - 118 10 20
info@se.issworld.com

ISS Code of Conduct

ISS på Facebook

facebook
Följ ISS på Facebook. Här publiceras roliga händelser inom ISS, intressanta artiklar om facility management, historier om och bilder på våra fantastiska medarbetare och mycket annat.