Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate responsibility
Arasanimangalam

Följ vår by - Arasanimangalam

I augusti 2016 startade vårt fjärde byprojekt, Village Uplift Program (VUP) i Indien, i samarbete med Hand in Hand.
Byn Arasanimangalam som ligger ca 10 mil från sjumiljonersstaden Chennai i sydöstra Indien, har en befolkning på cirka 1 500 invånare. Arasani-mangalam ligger i delstaten Tamil Nadu och förlitar sig på jordbruk som huvudsysselsättning. Barnen i byn tvingas i stor utsträckning att arbeta i stället för att gå i skolan för att bidra till familjens försörjning och tillgången till toaletter är knapp, vilket leder till stora hälsoproblem.

Detta är bara några av utmaningarna i byn som Hand in Hand, med hjälp av ISS donation, kommer att adressera under de två år som byprojektet kommer att pågå.

För att öka familjernas intäkter och stärka lokala företag, kommer Hand in Hand mobilisera kvinnor i självhjälpsgrupper, ge utbildning i entreprenörskap samt hjälp med mikrofinansiering under de närmaste 24 månaderna. Ytterligare yrkesutbildning kommer att ges till dem som behöver det och barnen kommer att skrivas in i skolan.

Hand in Hand kommer i huvudsak arbeta inom fem områden med väl beprövade metoder:

1. Självhjälpsgrupper för kvinnor, microfinansiering och jobbskapande

2. Eliminering av barnarbetskraft och skapa förutsättningar för utbildning

3. Medborgarcenter med samhällsinformation

4. Hälsa

5. Miljö

Varje by är unik och utmaningarna skiljer sig år för varje byprojekt. Några av de speciella utmaningarna i Arasanimangalam är:

  • Barn som med behov av speciella utbildningsinsatser och särskilt stöd.
  • Majoriteten av kvinnorna och de unga flickor är bräcklig och anemiska.
  • Brist på toaletter som leder till stora sanitets- och hälsoproblem.
  • Boskap som föds upp utan ordentlig hälso- och veterinärvård.
  • Familjer som behöver statlig hjälp med bostäder.
  • Byns brunn är förorenad.
  • Dåligt underhållna och outnyttjade sanitära faciliteter.
  • Byns damm är dåligt underhållen och vattnet är otjänligt.
  • Felaktig omhändertagande av avfall från jordbruk och boskap.

Följ Arasanimangalam här och se framstegen under de närmaste två åren. Var sjätte månad får vi en detaljerad rapport från Hand in Hand India där vi kan följa byprojektet. Här kan du läsa den första rapporten som är upprättad i augusti 2016 i samband med att projektet inleddes.

Uppstartsrapport, augusti 2016