Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

$name

Vår definition av CSR

ISS Sverige beslutade 2015 att arbeta med Corporate Social Responsibility utifrån den internationellt erkända standarden ISO 26000.
ISO 26000 ger riktlinjer för företags och organisationers CSR-arbete. Den definierar och beskriver vad samhällsansvar innebär och vad vi som företag kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle. ISO-standarden har fått acceptans i över 90 länder och förväntas bli riktlinjen för socialt ansvars-tagande i framtiden. Det är dock ännu inte möjligt att certifiera företag eller organisationer enligt denna standard.

 

ISO 26000-standarden omfattar följande huvudområden inom CSR

 

1. Verksamhetsstyrning

2. De mänskliga rättigheterna

3. Arbetsförhållanden

4. Miljö

5. Goda verksamhetsmetoder

6. Konsumentfrågor

7. Samhällsengagemang och utveckling

 

ISS Sverige har valt att sortera in de sju huvudområdena inom ISO 26000 under det allmänt vedertagna ramverket Triple Bottom Line – People, Planet, Profit. Triple Bottom Line är i grunden är en rapporteringsmetod där företag beaktar såväl sociala som miljömässiga och finansiella aspekter. Det är även ett vanligt sätt att sortera och kommunicera sina hållbarhets-initiativ.


Strukturen i bilden ovan använder vi som bas och navigeringskarta för hela vårt CSR-arbete.

CSR-broschyr ISS Sverige