Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

ISS som arbetsgivare

Code of Conduct

ISS Code of Conduct - Våra etiska regler
Genom ISS Code of Conduct fastställs vissa huvudprinciper som gäller all verksamhet inom ISS. Code of Conduct fungerar som vägledning för hur alla medarbetare på ISS skall agera.

Principerna gäller följande:

• Medarbetarnas uppträdande
• Bekämpning av korruption och mutor
• Efterlevnad av konkurrenslagstiftningen (spelregler på marknaden)
• ISS relationer med kunder och leverantörer
• Arbetsplatsförhållanden på ISS
• ISS samlade ansvar

ISS Code of Conduct stöder ISS värderingar och kompletteras av ISS policys, regler och riktlinjer. ISS Code of Conduct är den del av anställningsvillkoren på ISS.

Läs hela ISS Code of Conduct