Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Leverantörsinformation

Leverantörsinformation

Information till leverantörer

ISS Facility Services AB köper varor och tjänster från många externa leverantörer. Våra inköp skall göras på ett strukturerat och professionellt sätt för att möta våra egna och våra kunders behov, och så att relationen med leverantörer blir väl omhändertagen. Den som vill bli leverantör till ISS uppmuntras att bekanta sig med innehållet på dessa sidor för leverantörer, samt på sidorna om ISS, kvalitet, miljö och corporate responsibility för att lära känna vilka krav och policys som måste uppfyllas för att vara leverantör till ISS.

Kontakt inköpsavdelningen

077-118 10 20
inkop@se.issworld.com