Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Leverantörsinformation

Krav på fakturor

Fakturering

För att vi ska kunna identifiera fakturor och betala inom avtalad tid krävs det att fakturan är adresserad rätt och märkt med:

- ISS referens (för- och efternamn)

- ISS kostnadsställe (alltid 7 siffror)

Dessa uppgifter, liksom fakturaadress, ska uppges av ISS representant vid beställningstillfället.

Fakturor som är ofullständiga eller inte uppfyller våra önskemål kommer att återsändas till er. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat skick.

Betalningsvillkor 

ISS Policy är att endast acceptera betalning efter utförd tjänst eller levererad vara med betalningsvillkor liksom att emotta fakturor med kvartalsvisa betalningsvillkor (QPT – Quarterly Payment Terms) enligt våra globala riktlinjer vilket ger en genomsnittlig betalningstid på 45 dagar:

Exempel 1: Alla fakturor som skickas från den 1 januari och under hela kvartal 1, betalas ut samlat den 1:a april

Exempel 2: Fakturor som skickas i kvartalsskiftets slut, kommer att betalas ut som en extra utbetalning den 10:e april för att säkerställa att alla attestering hinns med.

Dröjsmålsräntor överstigande räntelagen samt dröjsmålsräntefakturor understigande 100:- kronor kommer inte att accepteras då hanteringskostnaden för dessa vida överstiger fakturabeloppet. Samlingsfakturor avseende dröjsmålsräntor för flera kostnadsställen inom ISS accepteras inte.

Avgifter: Faktureringsavgifter eller andra liknande generella avgifter accepteras inte. Avgifter, som inte avtalats, frånräknas fakturan före utbetalning.

Kvittning, det vill säga att kund och leverantörsfakturor kvittas mot varandra, accepteras inte.

Kravrutiner: Påminnelser och krav ska sändas till faktureringsadressen. Kopia på obetald faktura ska bifogas.

Avvikelser från dessa önskemål kan bara komma ifråga efter särskild överenskommelse.

Vi bedömer att ovanstående policy är skälig i ett affärsförhållande och förutsätter att ni inte har några invändningar.

Vid eventuella oklarheter ber vi er vänligen kontakta reskontragruppen.

Kontakt inköpsavdelningen

077-118 10 20
inkop@se.issworld.com