Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Leverantörsinformation

Krav på leverantörer

Leverantörens verksamhet skall i vart avseende vara laglig. Leverantören skall sörja för att de varor eller tjänster som levereras vid var tid möter den lagstiftning och de myndighetskrav som tjänsten omfattas av.

Det är ett krav att leverantören har F-skattsedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret.

För att kvalificeras som leverantör till ISS måste alla leverantörer fylla i ISS ProcurePASS, acceptera ISS Standardvillkor samt följa ISS Uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om våra Allmänna/standard villkor
Läs mer om ProcurePASS

Leverantören skall garantera att ingen som utför uppdrag för ISS i leverantörens namn saknar arbetstillstånd. Leverantören måste godkänna att ISS eller ISS kund har rätt att när som helst kontrollera arbetstillstånd.

Leverantörens medarbetare som arbetar i uppdrag för ISS, skall vid utförande av uppdraget bära giltigt ID-kort och, om aktuellt, giltig arbetstillstånd. ISS kan kräva att leverantörens medarbetare bär synligt Service-ID eller annat specifikt ID-kort framtagna av branschorganisationer.

Gå vidare till Supplier code of conduct

Särskilda krav för underentreprenör som bedriver städverksamhet

ISS Facility Services AB är Auktoriserad Serviceentreprenör och underentreprenörer som bedriver städverksamhet måste följa Serviceentreprenörernas krav på underentreprenörer:
https://www.serviceforetagen.se/auktorisation

Kontakt inköpsavdelningen

077-118 10 20
inkop@se.issworld.com

Leverantörskrav

För att kvalificeras som leverantör till ISS måste alla leverantörer fylla i ISS ProcurePASS, acceptera ISS Standardvillkor samt följa ISS Uppförandekod för leverantörer.
ISS Standardvillkor varor & tjänster Uppförandekod leverantörer
ISS Miljöpolicy