Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Leverantörsinformation

Leverantörsrelationer - ProcurePASS

ISS ProcurePASS (Procurement-Partner Assured Sourcing Solution) är en gemensam, transparent lösning för leverantörers som omfattar samtliga länder som ISS verkar i.

Varumärkesskydd och riskhantering är ett av ISS främsta värdeerbjudanden. ProcurePASS ska aktivt stödja våra kunders ökande behov och ytterligare förbättra vårt samarbete med våra leverantörer, vår regelefterlevnad samt våra kvalitetsstandarder. Vi strävar mot en transparent leverantörskedja som uppfyller våra etiska regler som uttrycks i ISS Supplier Code of Conduct (Uppförandekod leverantörer).

Vår partner Achilles, global leverantör av lösningar för riskantering kopplat till leverantörskedjan, kommer att stödja befintliga och nya leverantörer att upprätthålla uppdaterad information i en webportal, som ska säkerställa en bred synlighet av respektive leverantörs kvalifikationer och kompetenser.

ISS ProcurePASS introducerades i Danmark och Storbritannien i Juni 2017 och rullas just nu ut i samtliga ISS-länder.


Kontakt inköpsavdelningen

077-118 10 20
inkop@se.issworld.com

Leverantörskrav

För att kvalificeras som leverantör till ISS måste alla leverantörer fylla i ISS ProcurePASS, acceptera ISS Standardvillkor samt följa ISS Uppförandekod för leverantörer.
ISS Standardvillkor varor & tjänster Uppförandekod leverantörer
ISS Miljöpolicy