Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Nyheter & Press

ISS och Arriva fortsätter samarbeta på Pågatågen

ISS och Arriva Sverige AB har tecknat ett nytt avtal avseende servicetjänster till Arrivas verksamhet i södra Sverige, där bland annat Pågatågen ingår. 

Arrivakoncernen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa med cirka 2,2 miljarder resenärer per år. I Sverige reser cirka 170 miljoner personer varje år med Arriva.

Som ett av Sveriges största tjänsteföretag, och ledande inom servicetjänster till transportsektorn, har ISS sedan 2014 kunnat erbjuda Arriva en anpassad lösning för Pågatågen, vars trafik Arriva driver på uppdrag av Skånetrafiken.

Nu har parterna tecknat ett nytt avtal som innebär att ISS kommer att leverera fordonsvård, klottersanering, stationsunderhåll och fordonsväxling till Pågatågen,

Avtalet, som tecknats på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år, har ett årsvärde på cirka 18 miljoner kronor och börjar gälla den 9 december 2018.

- Vi har lång erfarenhet av tjänster inom transportsektorn och har haft ett mycket bra samarbete med Arriva sedan 2014, där vi lyckats leverera service med hög kvalitet till en nöjd kund. Det är mycket glädjande att vi nu får möjlighet att fortsätta utveckla avtalet och partnerskapet tillsammans med Arriva, säger Ulrika Södergren Andersson, affärsområdeschef på ISS.

- Vi har haft ISS som leverantör av städtjänster i fyra år. Baserat på det goda samarbetet vi haft förlänger och utökar vi nu avtalet till att omfatta även stationsunderhåll och klottersanering, säger Mattias Wrangtorp, tillträdande affärsområdeschef för Pågatågen.

 

För ytterligare information, kontakta: Anders Fridell, presskontakt, ISS Sverige, 0734-36 68 08, presskontakt@se.issworld.com