Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Nyheter & Press
0 (1)

ISS inleder samarbete med Sveriges Stadsmissioner

ISS har inlett ett samarbete med Sveriges Stadsmissioner rikstäckande. Sveriges Stadsmissioner arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett socioekonomiska faktorer och bakgrund för att förebygga utanförskap. 

- Vårt samarbete med Sveriges Stadsmissioner grundar sig i vår samsyn kring människors lika värde och att ge alla människor möjlighet att integreras och växa i vårt samhälle. Här gör Sveriges Stadsmissioner ett fantastiskt arbete som ISS stödjer och vill hjälpa till att utveckla vidare, säger Ola Bäck, CSR-ansvarig för ISS Sverige. 

ISS är ett så kallat vänföretag till Sveriges Stadsmissioner under 2019, men målet är ett långsiktigt samarbete som utvecklas över tid och med stora möjligheter att på olika sätt engagera och involvera ISS medarbetare.  

- Sveriges Stadsmissioner arbetar med stöd från människa till människa. Genom kraften i våra 7 000 medarbetare inom ISS Sverige så har vi stora möjligheter att kunna bidra på ett positivt sätt, säger Ola.  

Sveriges Stadsmissioner finns på tio orter i landet och möter behoven hos de allra mest utsatta. Varje dag möter organisationen fler än 5 000 personer i behov av stöd. Sveriges Stadsmissioner arbetar brett inom ett antal områden:  
- Hemlöshet 
- Arbetsintegration 
- Migration och integration 
- Barn och unga 
- Utbildning 
- Äldre 

I likhet med ISS arbetar Sveriges Stadsmissioner efter FN:s globala mål för hållbar utveckling.  

Har du frågor som rör vårt samarbete med Sveriges Stadsmissioner eller vårt CSR-arbete generellt är du välkommen att kontakta CSR.CoreTeam@se.issworld.com  

Mer om Sveriges Stadsmissioners verksamhet hittar du på www.sverigesstadsmissioner.se