Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Nyheter & Press
CO22

ISS har minskat koldioxidutsläppen med motsvarande 3 300 flygresor till New York

Redan i år nådde ISS sitt mål för 2020 avseende minskade koldioxidutsläpp. Sedan målet sattes har vi lyckats minska CO2-utsläppen motsvarande vad 3 300 flygresor till New York släpper ut – tur och retur!
Vårt sätt att leva och våra utsläpp är den, enligt klimatforskare, största orsaken till de accelererande klimatförändringar vi kan se och uppleva idag. Enligt WWF ligger koldioxid (CO2) bakom cirka 60 procent av denna acceleration. 

Som en av Sveriges största privata arbetsgivare och ett av de främsta företagen inom facility services, är det vårt ansvar att göra allt vi kan för att minimera vår påverkan på miljön. 2013 satte ISS Sverige upp ett tydligt mål om att minska våra koldioxidutsläpp med 35% till 2020. Ett mål vi redan uppfyllt, och prognosen är att vi kommer att ha uppnått en minskning på 41% innan årets slut. Det betyder att vi minskat våra CO2-utsläpp med över 8 270 ton, vilket motsvarar cirka 3 300 flygresor till New York - tur och retur. 

Anledningarna till detta är flera. Bland annat har vi tydligare anpassat vår verksamhet efter rutt- respektive sitebaserad verksamhet, där vi fokuserat på ruttoptimering av de sträckor som körs. 

Ny teknisk utrustning har möjliggjort för oss att hålla möten på distans och vi har skapat tydliga riktlinjer för att minska antalet tjänsteresor. Vi har även genomfört stora samlokaliseringsprojekt och på så sätt minskat vår energiförbrukning per kvadratmeter. 

Inom vår städverksamhet ser vi hela tiden över förbrukningen av plastpåsar. Tack vare nära samarbete med våra leverantörer har vi haft en kontinuerlig minskning av vår förbrukning av plastpåsar.

När vi nu uppnått och överträffat våra mål för 2020 är vi redan i färd med att sätta nya långsiktiga mål. Mål som innebär att vi tar ett nytt stort kliv i rätt riktning för vår miljö och vårt klimat. Vi vill fortsätta ta ansvar för en mer hållbar värld.