Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Nyheter & Press
pandemic

Hur skapar vi trygga arbetsplatser under en pågående pandemi?

Många företag funderar just nu på hur de ska kunna säkerställa en trygg, säker och smittfri arbetsplats för sina medarbetare under och efter utbrottet av Covid -19. För att stödja företag i den processen har ISS tagit fram rekommendationer som innebär en anpassning till en ny vardag med nya riktlinjer och förhållningssätt.

Rekommendationerna följer de olika stegen i en medarbetares vardag, från ankomsten till arbetsplatsen till dess att medarbetaren lämnar arbetsplatsen. 

 

På ISS har vi sedan Coronautbrottets början haft möjlighet att dela erfarenheter och lärdomar mellan olika länder. Utifrån dessa har vi sedan tagit fram rekommendationerna, både på global och lokal nivå. 

 

”Allt material som tas fram fungerar som stöd i dialogen med våra kunder. Materialet presenterar olika förslag på anpassningar och förändringar företag kan göra för att skapa en trygg och säker arbetsvardag för alla medarbetare. Det innefattar resan mot det ”nya normala” - en resa som måste ske gradvis”, berättar Greger Olovsson, Head of IFS Excellence, ISS.

 

Greger fortsätter: ”Vi arbetar löpande med att fylla på med nya lärdomar i takt med att förutsättningar förändras, samtidigt som vi säkerställer att myndigheters rekommendationer efterföljs. Ett exempel på anpassning är att vi måste skapa social distans på arbetsplatserna, något som går emot gamla tankesätt. Företag kan även gå över till att jobba i veckoskift, där medarbetarna jobbar varannan vecka hemifrån och varannan vecka från kontoret. Vi ser ett utökat behov av tjänster kopplat till hygien, tjänster som är viktiga för att medarbetarna ska känna sig trygga på arbetsplatsen. Det finns även ett större behov av användning och utveckling av sensorteknik för att förstå hur vi rör oss på arbetsplatsen och som gör att vi ytterligare kan minska smittorisken."