Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility
Hand in Hand 2017

Hand in Hand

ISS har ett samarbete med Hand in Hand, en organisation som bekämpar fattigdom genom hjälp till självhjälp. ISS stödjer organisationens så kallade Village Uplift Program (VUP) i Indien där Hand in Hand under två år, med hjälp av vår donation, genomför ett antal självhjälpsaktiviteter i en specifik by. Därefter drar sig Hand in Hand tillbaka något och byborna skall själv driva vidare och upprätthålla de aktiviteter som startats. 

Hand in Hand India bedriver verksamhet bland annat i Tamil Nadu, en region i Indien, med cirka 82 miljoner invånare. ISS stödde de första två åren en by i Tamil Nadu som heter Sirunallur och som ligger i Kancheepuram District. 2012-2013 stödde vi en by som heter Arassur i samma distrikt och från och 2014-2016 genomfördes ett VUP i byn Oonamalai med hjälp av ISS donation. Vårt fjärde och pågående byprojekt startade i augusti 2016 i byn Arasanimangalam.

Följ utvecklingen i byn Arasanimangalam.

ISS Sverige har valt att engagera sig i Hand in Hands verksamhet bland annat för att den stämmer väl överens med två av våra fyra värderingar; ansvarstagande och entreprenörskap.

Du kan också läsa mer på organisationens hemsida www.handinhand.nu

Varje år reser representanter från ISS (se information om resestipendium till höger) till Indien för att besöka de byar som vi sponsrar via Hand in Hand. Här delar vi med oss av våra reseberättelser, bilder och filmer från resan.
 

Resestipendiater

Indienresenrer 2017
I anslutning till vår sponsring av Hand in Hand har ISS även instiftat ett resestipendium. Stipendiet är öppet att söka för alla anställda i ISS Sverige. Varje år väljs 4 kandidater ut som får följa med på en resa till Indien där vi besöker Hand in Hands verksamhet på plats.

2018 års resestipendiater är:
Sebastian Petersen - regionekonom/controller, Sandra Larsson - kock, Fredrik Sjöblom - driftchef, Maria Lord - teamledare.

2017 års resestipendiater är:
Johanna Johansson - sanerare, Youssef Mizab - chaufför, Dunia Daoud - livsmedelshygienansvarig, Michell Olausson - restaurangchef.

2016 års resestipendiater var:
Malin Johansson - kökschef, Sebastian Vendel-Martinez - telefonist, Fredrika Lenne - affärsområdesprojekt, Anwar Hussain - arbetsledare.

2015 års resestipendiater var:
Elin Wiklund - floor hostess, Markus Svensson - driftledare, Nurfeta Kujundzic - driftchef och Ghassan Ghareeb - lokalvårdare.

2014 års resestipendiater var:
Dan Andreasson - fönsterputsare, Sara Hammargren - kundtjänstmedarbetare, Patrik Nyman - kock och Lena Petersson - affärsutvecklare.

Dricksvattenprojekt i Oonamalai

I maj 2015 gjorde ISS en extradonation till förmån för den indiska byn Oonamalai som vi stödjer genom Hand in Hand. Donationen användes till ett dricksvattenprojekt där ett nytt vattenreningsverk installerades i byn. Vattenreningsverket bidrar till att 500 liter rent vatten produceras varje timme och därefter görs tillgänglig för skolor och övrig bybefolkning.

FN beräknar att en person behöver mellan 20-50 liter vatten per dag för att uppfylla nödvändiga närings- och sanitetsbehov, vilket betyder att vattenreningsverket bidrar till förbättrade levnadsförhållanden för minst 240 personer om dagen. Barn och vuxna i Oonamalai har nu en pålitlig tillgång till rent dricksvatten, något som tidigare inte fanns.

Läs mer om projektet