Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility
Arasanimangalam

Följ vår by - Arasanimangalam

I augusti 2016 startade vårt fjärde byprojekt, Village Uplift Program (VUP) i Indien, i samarbete med Hand in Hand.
Byn Arasanimangalam som ligger ca 10 mil från sjumiljonersstaden Chennai i sydöstra Indien, har en befolkning på cirka 1 500 invånare. Arasani-mangalam ligger i delstaten Tamil Nadu och förlitar sig på jordbruk som huvudsysselsättning. Barnen i byn tvingas i stor utsträckning att arbeta i stället för att gå i skolan för att bidra till familjens försörjning och tillgången till toaletter är knapp, vilket leder till stora hälsoproblem.

Detta är bara några av utmaningarna i byn som Hand in Hand, med hjälp av ISS donation, kommer att adressera under de två år som byprojektet kommer att pågå.

För att öka familjernas intäkter och stärka lokala företag, kommer Hand in Hand mobilisera kvinnor i självhjälpsgrupper, ge utbildning i entreprenörskap samt hjälp med mikrofinansiering under 24 månader. Ytterligare yrkesutbildning kommer att ges till dem som behöver det och barnen kommer att skrivas in i skolan.

Hand in Hand arbetar i huvudsak inom fem områden med väl beprövade metoder:

1. Självhjälpsgrupper för kvinnor, microfinansiering och jobbskapande

2. Eliminering av barnarbetskraft och skapa förutsättningar för utbildning

3. Medborgarcenter med samhällsinformation

4. Hälsa

5. Miljö


Följ Arasanimangalam här och se framstegen under byprojektets två år. Var sjätte månad får vi en detaljerad rapport från Hand in Hand India där vi kan följa byprojektet.


Uppstartsrapport, augusti 2016
Varje by är unik och utmaningarna skiljer sig år för varje byprojekt. Några av de speciella utmaningarna i Arasanimangalam är:

 • Barn som med behov av speciella utbildningsinsatser och särskilt stöd.
 • Majoriteten av kvinnorna och de unga flickor är bräcklig och anemiska.
 • Brist på toaletter som leder till stora sanitets- och hälsoproblem.
 • Boskap som föds upp utan ordentlig hälso- och veterinärvård.
 • Familjer som behöver statlig hjälp med bostäder.
 • Byns brunn är förorenad.
 • Dåligt underhållna och outnyttjade sanitära faciliteter.
 • Byns damm är dåligt underhållen och vattnet är otjänligt.
 • Felaktig omhändertagande av avfall från jordbruk och boskap.
 •  


  Här kan du läsa den första rapporten som är upprättad i augusti 2016 i samband med att projektet inleddes.

  Uppstartsrapport, augusti 2016

  6-månadersrapport, april 2017
  Redan efter 6 månader har stora framsteg skett i byn. Några av de insatser som gjorts ser du här:

 • Förskola och skola har renoverats och i skolan har ett vattenreningsverk installerats. 
 • Två center för läxhjälp för barn i behov av särskilt stöd har inrättats och 43 barn har skrivits in.
 • Informationsinsatser för att höja medvetenheten om basal hälsa och hygien har genomförts.
 • Ett medical camp har genomförts där 206 personer fick hjälp.
 • En sanitetsbyggnad har renoverats med byns första riktiga toaletter.
 • 30 köksträdgårdar har anlagts.
 • Den kastlösa delen av byn har för första gången fått tillgång till rent vatten via en pump på bygatan.
 • Barnen i den kastlösa delen av byn går nu i skola i huvudbyn. De är den första generationen någonsin av de kastlösa som får tillgång till utbildning.
 • En stor damm har grävts för att kunna ta vara på nederbörden under regnperioden.

 • Vill du läsa mer finner du den fullständiga 6-månadersrapporten nedan.

  6-månadersrapport, april 2017

  12-månadersrapport, september 2017
  Ett århar gått och ytterligare stora framsteg har skett i byn. Några av de insatser som gjorts ser du här:

 • 9 självhjälpsgrupper för kvinnor har startats och fungerar. 135 kvinnor deltar.
 • 17 kvinnor har fått sömmerskeutbildning.
 • En veterinärcamp har genomförts där 326 djur behandlades.
 • Fyra informationsprogram har genomförts för att öka medvetenheten om och minska barnarbete. 195 bybor deltog.
 • Sportutrusning har delats ut till skolan.
 • 10 cyklar har distribuerats till skolungdomar i den kastlösa delen av byn, så att de på ett säkrare sätt kan ta sig till skolan.
 • Ett Citizens’ Centre har färdigställts och invigts.
 • 11 informationsprogram har genomförts för att öka medvetenheten om de medborgerliga rättigheter byborna har.
 • 40 barn och ungdomar har fått basal datorkännedom.
 • 7 bystädningar har genomförts.
 • 75 köksträdgårdar har anlagts.
 • 10 stationer för avfall har satts upp i byn.
 • Vill du läsa mer finner du den fullständiga 12-månadersrapporten nedan.

  12-månadersrapport, september 2017