Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility

Kvalitet

"Vi ska i nära samarbete med våra kunder ständigt utveckla kvaliteten i våra tjänster."

Vi säkerställer vår kvalitetspolicy genom:

•lyhördhet för våra kunders krav och förväntningar
•ett strukturerat och enhetligt arbetssätt
•en aktiv ledning som skapar förutsättningar för kvalitetsarbete
•varje medarbetares ansvar och initiativ till förbättringar

Kvalitets- och miljöcertifikat

ISS är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001, genom DNV GL.

Certifikatet omfattar hela den svenska verksamheten.

Certificate in English


Almegaauktoriserad

ISS är en Almega-auktoriserad serviceentreprenör.

Följande kriterier uppfylls av en auktoriserad serviceentreprenör

•F-skattsedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret.
•Inga skatteskulder hos kronofogdemyndigheten.
•Registrerad hos Bolagsverket (endast aktiebolag kan bli auktoriserade).
•Medlem i Almega Serviceentreprenörern, därigenom också kollektivavtal.
•Följer Almega Serviceentreprenörernas Allmänna Kontraktsvillkor.
•Ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal.
•Ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna kontraktsvillkoren.
•Följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.
•Synliga namnbrickor eller företagkort på alla medarbetare.
•Servicemedarbetarna kunna legitimera sig med giltig ID-handling vid förfrågan.
•Dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierad.

En auktoriserad serviceentreprenör ser också till att en anlitad underentreprenör uppfyller följande kriterier:

•Medlem i Almega Serviceentreprenörerna och har därigenom kollektivavtal för sina medarbetare (gäller underentreprenörer som bedriver städverksamhet men ej för enskild firma utan anställda).
•Ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna kontraktsvillkoren anger. (120 prisbasbelopp).
•F-skattsedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret.
•Ingen skatteskuld hos kronofogdemyndigheten.
•Synliga namnbrickor eller företagkort på alla medarbetare för att kunden ska veta vem som utför service hos dem samt kunna legitimera sig med giltig ID-handling vid förfrågan. Ej i sin tur får anlita underentreprenörer som ej uppfyller auktorisationskraven för underentreprenörer. 


Se Certifikat