Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility

Miljö

Miljöhänsyn är en grundläggande och ideologisk fråga för ISS. Det innebär att vi tar ett aktivt och engagerat ansvar för miljöfrågor, både i rollen som arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder. Vår ambition är att vara ett ledande företag när det gäller före-byggande miljöarbete. ISS miljöpolicy anger den övergripande inriktningen för det totala miljöarbetet.

Genom vår Health, Safety, Enviromental and Quality Policy (HSEQ) ska vi:

•Ha ett systematiskt tillvägagångssätt för hatering inom HSEQ-området som är utformad för att säkerställa att lagkrav och kundens krav följs;

•Mäta, granska och rapportera HSE och Kvalitetsprestanda samt sätta mål för kontinuerlig förbättring;

•Pro-aktivit identifiera och mildra kvalitetsrisker i alla aktiviteter på alla nivåer i organisationen;

•Hantera HSEQ-risker vid källan i första hand;

•Undersöka incidenter för att fastställa deras grundorsaker och vidta lämpliga korrigerande åtgärder;

•Uppnå en nivå på HSEQ-prestanda som uppfyller våra kunders krav;

•Optimera affärsverksamheten utan att riskera säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet eller andra efterlevnadskrav;

•Kravställa att våra leverantörer och deras underleverantörer hanterar HSEQ i linje med denna policy; 

Några korta fakta om ISS miljöarbete

  • Hela ISS svenska verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001.
  • ISS var ett av de första företagen i branschen som blev miljöcertifierat (1998).
  • Vi har sedan 2013 minskat våra utsläpp av koldioxid med drygt 22 % och vi arbetar kontinuerligt för att fortsätta denna trend. ISS Sverige har satt upp ett mål om att minska koldioxidutsläppen med 35 % fram till 2020.
  • ISS-koncernen medverkar i ”The Global Compact” som är ett program som fastställts på FN:s initiativ och beskriver tio principer för hur företag skavara pådrivare inom arbetet med mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.
  • ISS städtjänst är miljömärkt enligt den nordiska miljömärkningen Svanen.

Kunder

Vi arbetar med tydliga miljömål och försöker hela tiden minska vår miljöpåverkan. ISS miljöanpassade tjänster bidrar också till våra kunders miljöarbete. Det kan exempelvis gälla källsortering, minskad vattenförbrukning eller energibesparing i fastigheter. Precis som samhället och våra kunder ställer krav på oss, så ställer vi krav på våra leverantörer. Vi tar vårt ansvar för att hela kedjan blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt.

Medarbetare

Engagerat miljöarbete kräver kompetenta medarbetare som kunskapsfullt arbetar på ett miljöriktigt sätt. ISS miljöutbildning ger våra medarbetare insikter om de globala miljöfrågorna i allmänhet och vilken miljöhänsyn som är specifik för våra olika serviceåtaganden.

Svanenmärkt städtjänst

Sedan juni 2014 är ISS städtjänster Svanenmärkta. Det innebär en mängd vinster både för dig som kund och för våra medarbetare.

Läs mer ISS Svanenlicens

Kvalitets- och miljöcertifikat

ISS är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001, genom DNV GL.

Certifikatet omfattar hela den svenska verksamheten.

Certificate in English
Certifikat på Svenska