Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility
ISS CSR Planet Miljömässig hållbarhet

Planet - Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar om att arbeta på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och kontinuerligt minska de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet.

Miljöhänsyn är en grundläggande fråga för ISS. Vi tar ett aktivt ansvar för miljöfrågorna, både som arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder. Ambitionen är att vara ett ledande företag när det gäller förebyggande miljöarbete.

ISS arbetar konsekvent för att minska de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet. Det handlar om att arbeta resurssmart och att hela tiden genomföra förbättringar så att vi kan erbjuda våra kunder miljöanpassade lösningar. På så sätt kan vi aktivt påverka det positiva miljöarbetet i ännu större omfattning. Hela ISS verksamhet i Sverige är certifierad enligt standarden ISO 14001 och vår städtjänst är Svanenlicensierad.


Läs mer om vårt miljöcertifikat enligt ISO 14001 och om vår Svanenlicens.

Vi arbetar med ett antal initiativ för att minska miljöpåverkan:

 

Fordon

- Bränslesnåla fordon

- Eco-driving

- Ruttplanering

 

Affärsresor flyg

- Webmöten

 

Förbrukning plastpåsar/säckar

- Optimering av avfallshantering

 

Energiförbrukning

- Green Offices Programme

- Gröna elavtal

 

Kemikalieförbrukning

- Svanenmärkt städtjänst

- Internutbildning

- Metodutveckling

 

Vattenförbrukning

- Energi- och vattensnåla tvättmaskiner

 

Mat & Dryck

- Matsvinnskoncept

- Ekologiskt producerade råvaror

Planet - Miljömässig hållbarhet

Läs mer om våra aktiviteter för en bättre miljö i vår CSR-broschyr på sidorna 16-17.

Kvalitets- och miljöcertifikat

ISS är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001, genom DNV GL.

Certifikatet omfattar hela den svenska verksamheten.

Se certifikatCertificate in English

Certifikat och licensbevis

Se certifikat

 

ISS miljöpolicy

Vår miljöpolicy ger den övergripande inriktningen för miljöarbetet.

Genom ISS miljöarbete skall vi:

​- Erbjuda våra kunder miljöanpassade servicetjänster
- Engagera våra medarbetare i miljöarbetet
- Förebygga miljöpåverkan och ständigt förbättra oss i miljöarbetet
- Ställa miljökrav på våra leverantörer
- Följa lagstiftningen och leva upp till våra kunders miljökrav