Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility

Speak Up

ISS har antagit en ’Speak Up’ policy och rapporteringssystem som gör det möjligt för anställda, affärspartners och andra intressenter attrapportera allvarliga och känsliga missförhållanden på ett konfidentiellt sätt.

Denna kanal är avsedd för rapportering av allvarliga och känsliga missförhållanden som kan ha en negativ inverkan på ISS affärsverksamhet och resultat och som på grund av ärendets natur inte kan rapporteras via normala rapporteringsvägar. ISS säkerställer att ärenden som rör missförhållanden behandlas på ett seriöst och korrekt sätt.

Med hjälp av Speak Up Guide nedan kan du avgöra om ditt ärende är av lokal karaktär eller rör ISS Group. Alla anmälningar kommer att tas emot av Head of Group Internal Audit.
Speak Up Policy
Ladda ner och läs vår Speak Up Policy innan du rapporterar ett missförhållande.

Läs mer här
Speak Up Guide
Läs hur du rapporterar ett ärende i vår Speak Up Guide.


Läs mer här
Rapportera ett missförhållande
Rapportera ett missförhållande via vårt rapporteringsverktyg online eller via vår telefonjour.

Rapportera här
Följ upp ett befintligt ärende
Har du ett pågående ärende så kan du följa upp och se status på ärendet.

Följ upp ärende här

Dataskydd

Observera följande:
I vissa länder (t ex Belgien, Frankrike, Tjeckien och Grekland) behövs en särskild ansökan på grund av dataskyddsbestämmelser. Så länge denna ansökan är under behandling kommer verktyget inte att behandla några rapporter från dessa länder. Du är välkommen att använda andra rapporteringsmetoder som anges i Speak Up Policy eller vår Code of Conduct. Dessutom, för länder där anonyma rapporter inte är tillåtna (t ex Frankrike, Spanien) eller där lokala regler begränsar den typ av problem som kan rapporteras (t ex Frankrike, Sverige), kommer verktyget inte behandla några rapporter som bryter mot sådana regler.

Kontakt

Dan Otzen
Head of Group Internal Audit
Email: Dan.Otzen@group.issworld.com
Phone: +45 38 17 68 00

Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Denmark