Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility

Rapportera ett missförhållande

Vi har upprättat en rutin för att säkerställa att den information, inklusive kontaktinformation, som du lämnar till oss genom rapporteringsverktyget Speak Up behandlas konfidentiellt. Du har också möjlighet att följa upp status på ett pågående ärende.

Om du har uppmärksammat problem av känslig karaktär, som du anser måste komma till din arbetsgivares kännedom, och som bör hanteras konfidentiellt, kan du rapportera detta till ISS Head of Group Internal Audit.

 

Du kan avlägga din rapport genom att rapportera händelsen via webben alternativt via ISS Speak Up Hotline, nummer + (46) 638 800 915.


Rapporteringsverktyg
online

ISS Speak Up Policy
Rapportera ett missförhållande i rapporteringsvertyget online.

Rapportera här

Följ upp ett befintligt
ärende

ISS Speak Up Policy
Följ upp ett befintligt ärende.


Följ upp ärende här

Rapportera ett missförhållande via vår telefonjour

+45 70606017

+44 2036301701 

• Observera att det kan finnas lagliga begränsningar för vad du får rapportera anonymt i det land som du rapporterar från. Dessutom regleras Speak Up Policy enligt dansk dataskyddslagstiftning, vilket innebär att ISS är skyldiga att avfärda och ta bort alla rapporter som inte är av allvarlig eller känslig natur. Ditt ärende kan därför ogillas på grund av att det inte har rapporterats i korrekt kanal.

• I undantagsfall, där det är sannolikt att ovanstående förfarande skulle störa utredningen, kan Business Integrity Committee tillåta att vi avviker från ovanstående förfaranden. Vi kommer dock inte att röja din identitet eller kontaktuppgifter om du inte har gett oss ditt uttryckliga medgivande i förväg.

Vårt åtagande

ISS A/S Jeff Gravenhorst
“At ISS, we are committed to conducting our business in accordance with the law and high ethical standards.” 
 
Jeff Gravenhorst
Group Chief Executive Officer

Dataskydd

Observera följande:
I vissa länder (t ex Belgien, Frankrike, Tjeckien och Grekland) behövs en särskild ansökan på grund av dataskyddsbestämmelser. Så länge denna ansökan är under behandling kommer verktyget inte att behandla några rapporter från dessa länder. Du är välkommen att använda andra rapporteringsmetoder som anges i Speak Up Policy eller vår Code of Conduct. Dessutom, för länder där anonyma rapporter inte är tillåtna (t ex Frankrike, Spanien) eller där lokala regler begränsar den typ av problem som kan rapporteras (t ex Frankrike, Sverige), kommer verktyget inte behandla några rapporter som bryter mot sådana regler.

Kontakt

Dan Otzen
Dan Otzen
Head of Group Internal Audit
Email: Dan.Otzen@group.issworld.com
Phone: +45 38 17 68 00

Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Denmark