Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility
spp-big

Stora FM-priset

Stora FM-priset ger 100 000kr!

Stora FM-priset delas ut årligen i samband med Nordic Workplace/IFMA-dagarna i Stockholm. Summan går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen. Utöver prissumman kommer vinnarna även få en mentorträff med en person i ledningsgruppen på ISS för att diskutera eventuella framtida karriärmöjligheter.

Priset, i form av tre stipendier där ett är på 50 000 kr och två på 25 000 kr vardera, är öppet att söka för alla studenter på svenska universitet och högskolor som lämnat/lämnar in sin uppsats på universitet eller högskola mellan 11 september 2016 – 1 september 2017. Det tilldelas studenterna i efterhand baserat på vad juryn beslutat. Sista dag för ansökan är 1 september 2017.

Vårt syfte med priset

Syftet med priset är att stimulera till ett brett kreativt tänkande, konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen. Genom priset vill vi bidra till utveckling och nya idéer. Inom ISS uppmuntrar vi till förnyelse och som Sveriges och Nordens största FM-bolag vill vi föregå med gott exempel och ta ansvar för att utveckla vår bransch.

Vi tycker det är viktigt att tydliggöra branschen för marknaden, att belysa det finns något som heter FM-branschen och skapa ett intresse som ger oss möjlighet att få tala om branschen.

Branschen behöver också öka attraktionskraften bland studenter. Denna målgrupp är oerhört viktig för branschens utveckling och det är en tuff konkurrens om de mest kvalificerade.

Bedömningskriterier

Uppsatserna bedöms, förutom utefter helheten, utifrån fem kriterier:

  • Ämnesval
  • Uppsatsen skall innehålla konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen
  • Uppsatsen ska behandla nyttan för FM-branschens utveckling
  • Uppsatsen ska uppfylla formella krav på en akademisk uppsats; problemformulering, syfte, avgränsning, metod, resultat etc
  • Uppsatsen ska kännetecknas av nytänkande

Jury

Juryn består av representanter från både akademin och FM-branschen: Bo Edvardsson grundare av Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, Victor Mannerholm Hammar ordförande IFMA, Patrick Svensson chef segment Transport ISS samt Malin Persson chef verksamhetsledningsstöd kvalitet och miljö ISS.

Vill du veta mer?

Kontakta Anja Engdahl, Kommunikation & Branding ISS, telefon 0708-48 89 52, anja.engdahl@se.issworld.com.

Prisregn över studenter i Stora FM-priset

Fem studenter från Umeå universitet, Uppsala universitet Campus Gotland och Handelshögskolan i Göteborg har vunnit sammalagt 100 000 kronor i studenttävlingen Stora FM-priset.

Läs pressreleasen
Prisregn över studenter i Stora FM-priset

Tre vinnare i årets upplaga av Stora FM-priset

Tre studentlag stod som vinnare i årets upplaga av uppsatstävlingen Stora FM-priset när juryn för första gången beslutade att dela priset lika mellan tre uppsatser.

Läs pressreleasen
Tre vinnare i årets upplaga av Stora FM-priset

Full pott för KTH-studenter i årets Stora FM-priset

Det blev Christian Sahlström och Christian Severin från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som erhöll hela prissumman 2015.

Läs pressreleasen
Full pott för KTH-studenter i årets Stora FM-priset

De vann Stora FM-priset

Stor intervju i The Scholar med Stora FM-prisets vinnare 2014.

Läs intervjun
De vann Stora FM-priset

Finalisterna klara till Stora FM-priset 2013

Tävlingsbidrag från Chalmers, Halmstads Högskola och Handelshögskolan vid Karlstads Universitet gick till final i tävlingen.

Läs pressreleasen
Finalisterna klara till Stora FM-priset – rekordmånga tävlande

ISS instiftar Stora FM-priset på 100 000 kronor

Det offentliggjordes vid öppnandet av Service & Supply-mässan 2012 i Stockholm.

Läs pressreleasen
Studenttävling skall vitalisera Facility Management