Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility

Statuter for Stora FM-priset

Bakgrund

Servicebranschen för FM och fastighetstjänster står för en väsentlig del av landets bruttonationalprodukt. Den är en viktig del av landets framtid. Därför måste alla samverka i vidareutvecklingen av kompetens och kreativitet. Som marknadsledare inom FM-branschen arbetar ISS Facility Services AB med detta i det dagliga arbetet och vill därför även bidra till en fortsatt utveckling av verksamhetsområdet genom att dela ut ett årligt återkommande pris.

Syfte

Syftet med priset är att stimulera till ett brett kreativt tänkande, konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen.

Priset

Priset, som delas ut i form av ett stipendium, ska uppgå till högst 100 000 SEK och delas ut en gång per år.

Den uppsats som av juryn bedöms som bäst erhåller 50 000 SEK och ytterligare två uppsatser erhåller 25 000 SEK vardera.

Skulle det visa sig att vi inte får in tillräckligt många och/eller bra ansökningar, kommer vi enbart välja ut den eller de uppsatser som vi tycker uppfyller kraven.

Prissumman delas solidariskt mellan författarna.

Utseende av pristagare

Uppsatserna kommer att granskas av en nomineringskommitté, vilken kommer välja ut maximalt 10 uppsatser som presenteras för juryn.

Juryn, som utser pristagarna, består av minst tre och maximalt fem, ledande representanter inom näringslivet. Vd för ISS Facility Services AB, eller av honom utsedd person, ingår alltid i juryn och utser även övriga medlemmar.

Alla som lämnat in ansökan kommer att meddelas juryns beslut per post eller e-post snarast efter juryns möte.

Pristagarnas insats

Som pristagare av Stora FM-priset förväntas man delta i marknadsaktiviteter som bidrar till att öka FM-branschens attraktionskraft.

Utdelning av priset

Priset delas ut årligen till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna på universitet eller högskola.

Utdelningen av priset kommer att äga rum i samband med Nordic Workplace / IFMA-dagarna eller annan betydande branschmässa.

Ansökan

Priset kan sökas av studenter på svenska universitet och högskolor som lämnat/lämnar in sin uppsats på universitet eller högskola under tävlingsperioden som sträcker sig från 1 september år 1, till 1 september år 2. Skriftlig ansökan med kopia av uppsatsen, betygsdokument och registreringsintyg ska vara ISS Facility Services AB tillhanda senast den 1 september varje år.

Ändring av statuterna

Om behov uppstår därav kan ändring av statuterna göras av vd för ISS Facility Services AB.


Stockholm, 2016

Gary Kidd
Vd ISS Facility Services AB

Tre vinnare i årets upplaga av Stora FM-priset

Tre studentlag stod som vinnare i årets upplaga av uppsatstävlingen Stora FM-priset när juryn för första gången beslutade att dela priset lika mellan tre uppsatser.

Läs pressreleasen
Tre vinnare i årets upplaga av Stora FM-priset

Full pott för KTH-studenter i årets Stora FM-priset

Det blev Christian Sahlström och Christian Severin från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som erhöll hela prissumman 2015.

Läs pressreleasen
Full pott för KTH-studenter i årets Stora FM-priset

De vann Stora FM-priset

Stor intervju i The Scholar med Stora FM-prisets vinnare 2014.

Läs intervjun
De vann Stora FM-priset

Finalisterna klara till Stora FM-priset 2013

Tävlingsbidrag från Chalmers, Halmstads Högskola och Handelshögskolan vid Karlstads Universitet gick till final i tävlingen.

Läs pressreleasen
Finalisterna klara till Stora FM-priset – rekordmånga tävlande

ISS instiftar Stora FM-priset på 100 000 kronor

Det offentliggjordes vid öppnandet av Service & Supply-mässan 2012 i Stockholm.

Läs pressreleasen
Studenttävling skall vitalisera Facility Management