Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Om ISS

Våra ledarskapsprinciper

Ledarskapet inom ISS beskrivs i våra 9 ledarskapsprinciper. De beskriver hur vi agerar gentemot våra kunder, hur vi får fram det bästa av våra medarbetare och hur vi säkerställer att alla behandlas med respekt.

Ledarskapsprinciper

• Vi ser en stolthet i utförandet av service till våra kunder
• Vi är uppmärksamma på kundens behov och söker proaktivt efter en bättre förståelse för kundens utmaningar
• Vi bygger relationer med våra kunder
• Vi ser en stolthet i leveransen av utmärkta prestationer och resultat
• Vi värdesätter och uppmärksammar goda prestationer och framgångar
• Vi gör det “lilla“ extra
• Vi är alltid öppna för nya arbetssätt
• Vi söker ständigt efter möjligheter att förbättra våra system och koncept
• Vi värdesätter anpassningsförmåga och förändringsvilja
• Vi tycker att hälsa och säkerhet är högsta prioritet på arbetsplatsen
• Vi lyssnar och kommunicerar öppet och ärligt
• Vi behandlar människor som individer och är medvetna om att andras värderingar och förhållningssätt kan skilja sig från våra egna
• Vi respekterar gällande lagar och avtal
• Vi värdesätter olikheter och mångfald

• Vi agerar som förebilder och ambassadörer
• Vi står för ett tydligt ledarskap
• Vi är öppna och ärliga om de problem vi behöver lösa

• Vi ger mandat och ansvar för att kunna agera
• Vi lär oss av våra misstag
• Vi uppmuntrar att beslut ska fattas så långt ut i organisationen som möjligt
• Vi utvecklar oss genom att vara öppna och ärliga om våra styrkor och förbättringsområden
• Vi skapar utrymme för personlig utveckling och för människor att förverkliga sin potential
• Vi identifierar, utmanar och coachar våra talanger
• Vi är stolta över att utveckla våra egna efterträdare
• Vi bygger bra team genom att rekrytera människor med rätt förmåga och attityd
• Vi delar med oss av idéer, kunskap och erfarenheter
• Vi är stolta över våra teams prestationer men sätter alltid företagets bästa först
• Vi samarbetar över gränserna och mellan affärsområdena
• Vi genomdriver strategier och driver verksamheten i linje med koncernens vision och våra koncerngemensamma värderingar