Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Om ISS

Vår strategi - The ISS Way

Kärnan i ISS är att ge våra kunder en serviceupplevelse som stödjer deras syfte och mål.
ISS strategiska inriktning är oförändrad sedan ett decennium tillbaks. Vår strategiska inriktning är fortsatt integrerade tjänstelösningar - Integrated Facility Services - samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar och underhåller de enskilda tjänsteleveranserna för att säkerställa service exellence inom varje enskilt område. Detta drivs av maknadens krav och efterfrågan.

Strategin innebär en process för organisationen där vi successivt etablerar förmågan att leverera en väldefinierad uppsättning tjänster - med egen personal - som en del av ett integrerat erbjudande. Denna plattform placerar ISS i en unik position där vi nu kan erbjuda integrerade tjänster både lokalt och internationellt.

The ISS Way fokuserar på att utnyttja vår unika plattform genom global anpassning av tjänsteleveransen, baserad på internationell best practice och standardiserade affärsmodeller. The ISS Way främjar en stark och enhetlig företagskultur och säkerställer att vi har marknadsledande värdeerbjudande för varje kundsegment.

Genom vår djupa kunskap om flera olika branscher har vi möjlighet att erbjuda lösningar som adresserar specifika behov och på så sätt ge mervärde för våra kunder. Dessutom utnyttjar vi vår globala närvaro för att möta en ökad efterfrågan från multinationella företag att leverera integrerade och enhetliga tjänster i flera länder.