Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Om ISS

The Power of The Human Touch

På ISS levererar vi en serviceupplevelse som hjälper våra kunder att nå sina mål. Det är möjligt genom att vi låter människor växa, utvecklas och ta ansvar.
För oss betyder det att vi bryr oss om din verksamhet som om den vore vår egen. Genom att kontinuerligt stärka våra medarbetare kan vi förbättra upplevelsen av vår service och underlätta den dagliga driften för att ge stöd och skapa handlingskraft till kärnverksamheten.

För att lyckas utbildar och tränar vi vår personal så att de kan göra skillnad i din organisation, varje dag. Och det är det The Power of the Human Touch handlar om, att ha de rätta människorna och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas.

Ett företag med människor i fokus

Vår viktigaste resurs är människorna som jobbar hos oss. Därför har vi utvecklat processer för att få ut det mesta av våra samlade förmågor och talanger. Vår vision och vårt mål är att utbilda och leda servicepersonal i världsklass. Vi menar att vägen dit är att dela erfarenheter och goda exempel mellan våra kontor över hela världen. Och att uppmuntra våra medarbetare att dra nytta av den kunskapen i sitt dagliga arbete.

Vi ser potentialen i varje anställd

För att lyckas med vår vision satsar vi på utbildning. ISS University, ISS Academy samt våra lokala utbildnings- och talangprogram, är en viktig del av vår kontinuerliga utveckling för att få ut det bästa av våra medarbetare. Genom att kombinera relevant utbildning och personalvård som stärker medarbetarna med vår unika leverans med egen personal, vår expertis och goda exempel – ger vi dem möjligheter, ansvar, en känsla av mening och personligt ansvar. Vi kallar det för ”The Power of the Human Touch” och menar att det är nyckeln till framgång – till att hjälpa dig nå dina mål och leverera över dina egna och andras förväntningar.

The Power of the Human Touch

ISS är ett företag som handlar om människor. Vi fokuserar på att rekrytera rätt personer som ska möta dina behov. Eftersom vi vet att motivation är avgörande för att prestera bra varje dag, månar vi om våra medarbetare och ser till att de är nöjda och engagerade. Med åren har vi utvecklats till en global ledare i personalhantering med ett av världens mest avancerade tränings- och utbildningssystem.

Grundpelarna i detta system är ISS University och ISS Academy. Syftet med ISS University är att säkerställa att vår syn på service är konsekvent tillämpad på ledningsnivå över hela världen. ISS Academy fokuserar på att implementera de bäst fungerande standardiserade metoderna, ”best practise”, för att kunna leverera bästa möjliga service på ett konsekvent sätt.
För att utveckla nya kompetenser och bjuda på inspiration inom företagsledning har vi grundat flera lokala serviceskolor. Dessutom erbjuder initiativ i stil med ”Träna tränaren” en plattform för utveckling. Allt det här betyder att vi är beredda att gå långt för att du ska kunna uppleva The Power of the Human Touch när du väljer att samarbeta med ett av världens ledande företag med människan i fokus kommer du förstå.
”The human touch” är service grundad på fem principer som hjälper oss utvärdera vårt jobb för dig. ”Se mig” handlar om att träna våra medarbetare i att förstå våra kunder, vara uppmärksam, läsa kroppsspråk och förstå när det är dags att engagera sig. ”Prata med mig” handlar om att ha en positiv utstrålning, prata med kunder, hålla dem informerade och se till att de är nöjda. ”Stötta mig” betyder att vi råder och underlättar för våra kunder att vara proaktiva. ”Överraska mig” förbereder personalen på att kunna göra det oväntade, och att göra upplevelsen till något personligt och meningsfullt. Och sist, men inte minst ”Gör det rätta för mig” handlar om att lyssna och be om ursäkt när det behövs, ta ägarskap, finna lösningar och utveckla relationer med våra kunder.


Programmet består av tre komponenter som skall verka genom hela organisationen

Samtliga medarbetare och chefer inom ISS går denna utbildning som fokuserar på hur vi skall agera för att uppfylla våra kunders förväntningar. Utgångspunkten är de fem principer som hela The Human Touch-konceptet bygger på; Se mig, Prata med mig, Stötta mig, Överraska mig, Gör det rätta för mig
Alla chefer inom ISS går även denna del som fokuserar på hur våra chefer skall stötta våra medarbetare så att de kan leverera en förstklassig serviceupplevelse till våra kunder. Utgångspunkten i programmet är fem identifierade medarbetarbehov inom ISS; Lär mig, Ge mig möjlighet att, Se och bedöm mig, Coacha mig, Uppskatta mig
Genom Service with a Human Touch kan vi säkerställa att alla våra medarbetare genom hela organisationen har samma grund och tillvägagångssätt att agerar service på. Utbildningsprogrammet pågår kontinuerligt och med uppföljande material och insatser är målet att ge våra medarbetare verktyg för att kunna agera på ett föredömligt sätt.

Service With a Human Touch

På ISS är vi övertygade om att våra kunder inte bara är intresserade av vad vi levererar för service – utan också vilket sätt vi levererar service på.
Att leverera service innebär inte bara att ha de rätta verktygen, tekniken eller processerna. Det handlar framförallt om att ha de rätta människorna, stärka dem, låta dem utvecklas samt låta dem ta ansvar. Först då finns förutsättningar för att serviceupplevelsen blir fullkomlig.

ISS har etablerat ett utbildningsprogram som alla inom organisationen ska gå, både chefer och medarbetare. Utbildningsprogrammet heter Service with a Human Touch.

Med detta program ser vi till att leda en kontinuerligt ökad kundnöjdhet, samt ser till att våra medarbetare känner stolthet och mening med sina arbetsuppgifter. Detta är ett arbets- och tankesätt som genomsyrar hela ISS sätt att leverera och agera service. Oavsett vad man arbetar med inom ISS ska service alltid vara centralt i tanke och handling.