Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Om ISS

Våra värderingar

Vi sätter våra värderingar först - oavsett omständigheter.
Våra värderingar kan aldrig ses som enbart vackra ord, de är så mycket mer. Vi skulle inte kunna driva en världsomspännande verksamhet med hundratusentals medarbetare med enbart interna regler. Vi måste låta mycket tydliga värderingar styra vårt uppträdande. Våra värderingar är grunden i allt vi gör.

Vår ärlighet går inte att förhandla om. Vi följer lagar och förordningar och respekterar arbetsmarknadens regler. Vi är ärliga mot våra kunder och medarbetare och vi respekterar det som de står för. Ärligheten betyder också att vi argumenterar när vi tycker något är fel.
Handlingar säger ofta mer än ord. Alla våra medarbetare är skyldiga att agera och förväntas göra det. Vårt arbete innebär att se kundens behov och agera aktivt utifrån det.
Likgiltighet är omoraliskt. Vi tar ansvar för vad vi gör och vem vi gör det för. Vi tar ansvar för leveransen till våra kunder, för våra medarbetare och ägare samt för miljön. Blir något fel rättar vi till det. Alla våra medarbetare tar ett personligt ansvar i det dagliga arbetet för våra kunder.
Vi är professionella och har en passion för kvalitet. Vi levererar det vi lovar. Vi är ett kvalitetsföretag och tänker totalkvalitet i allt vi levererar.