Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Om iss

Om outsourcing

Framgångsrik outsourcing kräver visioner, mål och planering. Precis som all annan verksamhet. Out-sourcing är en värdefull metod för att kapa kostnader, höja kvaliteten och skapa synergieffekter.

Hela sju av tio europeiska företag outsourcar minst en funktion. Anledningarna är bland annat att sänka kostnader och koncentrera sig på sin huvudsakliga affär.

Outsourcing är en process som kan delas in i flera faser. Undersökningar visar att de som betraktar sig själva som framgångsrika när det gäller outsourcing har lagt ner mycket arbete på strategi och planering, där man sätter upp målen för outsourcingen, definierar sina behov och utformar den nya organisationen efter outsourcingen.

En annan viktig framgångsfaktor är kommunikation. Det gäller att hålla berörda medarbetare informerade om hur processen framskrider för att dämpa oro och osäkerhet.

Outsourcing handlar om partnerskap. För att lyckas måste både uppdragsgivare och outsourcingleverantör ha inställningen att båda parter ska vinna på affären.

Programstyrd eller funktionsstyrd outsourcing

Det finns två modeller för outsourcing: programstyrd och funktionsstyrd. Med programstyrd menas att det finns ett tillvägagångssätt, som säger exakt vad som ska göras och i vilken ordning. Vid funktionsstyrd outsourcing har uppdraget en annan karaktär: Förvalta vår fastighet!

I de stora internationella företagen är det sedan länge vanligt att outsourca omfattande och komplicerade tjänster. Men det är inte lönsamt att ha allt för många outsourcingleverantörer. Ju färre leverantörer, desto fler kostnader kan man skära bort i den administrativa processen.

Det gäller alltså att välja en outsourcingleverantör som kan erbjuda alla de tjänster man behöver och integrera dem till en effektiv helhetslösning. En annan utmaning som uppdragsgivare är att våga släppa en del av kontrollen och förlita sig på sin partner.

Outsourcing bygger på tillit, och det uppstår när båda parter har allt att tjäna på varandras framgång.

Det är resultatet som räknas

Genom att outsourca får man grepp om kvalitetsnivån på den tjänst som utförs.

Eftersom vi på ISS är experter på att utföra tjänsten, har vi sedan många år upparbetade rutiner och metoder för att kontinuerligt genomföra kvalitetsmätningar. Dessa jämförs sedan med beställningen, så att det som levereras alltid motsvarar minst det som har avtalats. Det här är en fördel jämfört med att ha tjänsten i egen regi. I interna kvalitetsmätningar riskerar resultaten alltid att tolkas subjektivt.

Åren som outsourcingpartner har gett ISS en hel del erfarenhet – men också hårda siffror. Vi har samlat på oss ett digert statistikbibliotek där vi kan finna information om t ex hur lång tid det tar att städa ett rum, hur många anställda som behövs för att driva en personalmatsal eller hur många timmar det går åt för att göra ett tåg färdigt att lämna depån. Underlaget för statistiken utgörs av det arbete våra 510 000 medarbetare i hela världen dagligen utför.

Det är med hjälp av den statistiken som vi tillsammans med våra kunder kan räkna ut vad ett samarbete kommer att ge.

Outsourcing ger synergier, som ger lägre kostnader

De viktigaste anledningarna till att lägga ut en tjänst är att den kan utföras till lägre kostnad och högre kvalitet av det externa outsourcingföretaget. Det frigör tid och resurser för uppdragsgivaren, som får större möjlighet att utveckla sin egen affär och ger en större flexibilitet då fasta kostnader omvandlas till rörliga.

I en undersökning som genomfördes av konsultföretaget Ernst & Young 2008, uppgav 68 procent att de tjänster som levererats av outsourcingföretagen låg i linje med eller överträffade deras förväntningar. Samtliga tillfrågade företag uppgav att de minskade sina kostnader för tjänsterna med mellan 10 och 20%. Inget företag övervägde att ta tillbaka tjänsterna i egen regi.

En av de stora fördelarna för uppdragsgivaren – vår kund – är att outsourcing förvandlar fasta kostnader till rörliga.

Det kräver kunskap och förståelse att ta över personal

I praktiken tar ISS så gott som alltid över personalen när vi tar på oss ett uppdrag. Ett av orosmomenten för uppdragsgivare som överväger att outsourca delar av sin verksamhet är hur framtiden för personalen kommer att gestalta sig. Vi är glada att få ta över arbetsgivaransvaret och integrera personalen i ISS.

När vi arbetar med egna anställda ser vi att de anställda tar mer ansvar för sitt arbete och tenderar att utnyttja sin egen kapacitet till fullo genom att exempelvis växla mellan olika sorters arbete efter kundens behov.

Nyligen visade en internationell undersökning som genomförts av konsultföretaget Ernst & Young, att offentliga sektorn i allt större utsträckning ser outsourcing som ett alternativ till att säga upp personal.

Vi har många gånger större möjligheter att hitta lösningar för personalen som kommer över till oss och detta blir en viktig del i övertagandet då personal som kommer över till oss gör det med en visshet av att jobben är säkrade. Och våra undersökningar visar att efter ett års tid anser många att de har fått det bättre – eftersom de nu tillhör vårt företags kärnverksamhet, mot att tidigare har jobbat utanför sin arbetsgivares fokus.

ISS på Facebook

facebook
Följ ISS på Facebook. Här publiceras roliga händelser inom ISS, intressanta artiklar om facility management, historier om och bilder på våra fantastiska medarbetare och mycket annat.