Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Om iss

Myt och verklighet

Outsourcing bemöts fortfarande ofta med argument som många gånger mer grundar sig på seglivade myter än på en medveten strategi. Detta är bakgrunden till vårt material"Myt och verklighet" där vi lyfter upp några dessa myter och bemöter dem med fakta hämtade från vår verklighet.

12 myter om outsourcing - och verkligheten bakom dessa

Förstagångsoutsourcing sänker kostnaderna med 15-30 % visar flera undersökningar. Vid outsourcing får beställaren en tydlig prislapp på tjänsten och besparingar som görs inom ett kontrakt tillfaller alltid beställaren istället för att av budgettaktiska skäl spenderas före budgetårets utgång. 

Beställaren kan med outsourcing bättre bestämma och anpassa kvalitetsnivån efter olika behov. Sedan är det tyvärr ofta så att upphandlingar utvärderas efter pris som viktigaste kriterium och där kvalitetskravet, om det finns med, inte alls följs upp i själva leveransen.

Arbetstagarna skyddas av lagstiftningen och kan inte friställas p g a att deras arbetsuppgifter outsourcas.

Outsourcing har inte som mål att få personalen att arbeta snabbare. Däremot kan vi få dem att arbeta effektivare med hjälp av kompetenshöjning, dedikerat ledarskap, bra hjälpmedel och beprövade processer.

Flera undersökningar visar att outsourcad personal ett år efter övergången, mår bättre än förut. Det beror på att verksamheten ofta får ett tydligare ledarskap och att verksamheten hos oss är kärnverksamhet medan den tidigare var en perifer syssla.

Ett mindre antal leverantörer, som klarar flera olika områden är bättre eftersom det ger större synergier och roligare arbetsuppgifter för personalen.

Mätning av kvaliteten i verkligheten är väldigt sällsynt trots att det finns beprövade verktyg och metoder för detta. Nästan allt fokus i offentliga upphandlingar läggs på priset.

ISS har ca 20 kollektivavtal och betalar alltid marknadsmässiga löner.

Outsourcing innebär att gränserna för traditionella arbetsuppgifter suddas ut och därmed blir det väldigt opraktiskt att ha flera avtal för personalgrupper som ingår i samma team och roterar sina arbetsuppgifter. Samordnade avtal ger möjlighet för fler att få jobba över de traditionella avtalsgränserna och därmed få mer varierande uppgifter.

LoU är bara ett regelverk som ska säkerställa konkurrensneutrala likvärdiga villkor. Ett problem är istället att upphandlingarna görs slentrianmässigt genom att t ex låna ett förfrågningsunderlag från grannkommunen.

Eftersom våra tjänster utförs av människor innebär det att våra anställda oftast bor och verkar på orten. ISS försöker också på olika sätt stödja lokala näringslivsaktiviteter som t ex stadsfester och ha en nära kontakt med skolorna.

För att få ut effekterna av en outsourcing måste beställarna också genomföra ett förändringsarbete. En utförareorganisation måste bli en beställarorganisation och från att ha detaljstyrt en verksamhet måste man övergå till att styra genom leverantören och med olika typer av nyckeltal.

Sammanfattning

Outsourcing rör sig inte om att få personalen att springa fortare, sänka löner eller att fuska med kvalitet. Outsourcing är en mognande industri och inom ISS är det tre saker som vi lyfter fram och som gör att vi ofta kan utföra samma tjänst effektivare än om t ex en kommun gör det med egen personal.

A) Ledarskap – fokuserat och kompetent ledarskap som optimerar vår personals förmåga och levererar våra tjänster till avtalad kvalitet.

B) Verktyg – ändamålsenliga hjälpmedel som utprovats på ett stort antal kontrakt effektiviserar vår leverans och skonar vår personal.

C) Processer – vi mäter, analyserar och följer kontinuerligt upp alla våra leveranser över hela världen. Hela tiden förbättrar vi processer och hittar skalfördelar som t ex inom inköp.

Kontakt inköpsavdelningen

077-118 10 20
inkop@se.issworld.com

ISS på Facebook

facebook
Följ ISS på Facebook. Här publiceras roliga händelser inom ISS, intressanta artiklar om facility management, historier om och bilder på våra fantastiska medarbetare och mycket annat.