Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Om iss

Roadmap till lyckad outsourcing

Framgångsrik outsourcing kräver visioner, mål och planering, precis som all annan verksamhet. Man måste veta vad man vill, man måste veta vilka syften man har och man måste sätta in alla frågor i kvalitets- och ekonomiska sammanhang.

Börja med att definiera målet tydligt och klart - vad som skall uppnås med utläggningen. Och gör det i mått och termer som kan mätas. Följ sedan upp detta kontinuerligt och noggrant över uppdragstiden. Tänk igenom vad som händer efter första avtalsperioden. När är det dags att formulera ett nytt mål?

Tydlig och bra kommunikation om vad som upphandlats, d v s vad ska alla användare förvänta sig av den nya entreprenören. Upprepa denna kommunikation ofta under uppdragstiden.

Ge entreprenören förutsättningar att lösa uppgifterna på ett öppet och nyskapande sätt.

Definiera leveransen i servicenivåer med mätbara nyckeltal. Kom överens om tydlig och transparent rapportering i förhållande till uppsatta leveransnivåer och nyckeltal.

Säkerställ såväl en kontinuerlig och operationell kommunikation med entreprenören som en strategisk och övergripande.

Utnyttja entreprenörens möjlighet till inflöde av nya idéer och dennes möjlighet till jämförelser och korsbefruktningar med andra verksamheter.

Kontakt inköpsavdelningen

077-118 10 20
inkop@se.issworld.com

ISS på Facebook

facebook
Följ ISS på Facebook. Här publiceras roliga händelser inom ISS, intressanta artiklar om facility management, historier om och bilder på våra fantastiska medarbetare och mycket annat.