Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Om iss
ISS Service With a Human Touch

Service With a Human Touch

På ISS är vi övertygade om att våra kunder inte bara är intresserade av vad vi levererar för service – utan också vilket sätt vi levererar service på. Att leverera service innebär inte bara att ha de rätta verktygen, tekniken eller processerna. Det handlar framförallt om att ha de rätta människorna, stärka dem, låta dem utvecklas samt låta dem ta ansvar. Först då finns förutsättningar för att serviceupplevelsen blir fullkomlig.
ISS har etablerat ett utbildningsprogram som alla inom organisationen ska gå, både chefer och medarbetare. Utbildningsprogrammet heter Service with a Human Touch.

Med detta program ser vi till att leda en kontinuerligt ökad kundnöjdhet, samt ser till att våra medarbetare känner stolthet och mening med sina arbetsuppgifter. Detta är ett arbets- och tankesätt som genomsyrar hela ISS sätt att leverera och agera service. Oavsett vad man arbetar med inom ISS ska service alltid vara centralt i tanke och handling. 

Programmet består av tre komponenter som skall verka genom hela organisationen

Samtliga medarbetare och chefer inom ISS går denna utbildning som fokuserar på hur vi skall agera för att uppfylla våra kunders förväntningar. Utgångspunkten är de fem principer som hela The Human Touch-konceptet bygger på; Se mig, Prata med mig, Stötta mig, Överraska mig, Gör det rätta för mig
Alla chefer inom ISS går även denna del som fokuserar på hur våra chefer skall stötta våra medarbetare så att de kan leverera en förstklassig serviceupplevelse till våra kunder. Utgångspunkten i programmet är fem identifierade medarbetarbehov inom ISS; Lär mig, Ge mig möjlighet att, Se och bedöm mig, Coacha mig, Uppskatta mig
Genom Service with a Human Touch kan vi säkerställa att alla våra medarbetare genom hela organisationen har samma grund och tillvägagångssätt att agerar service på. Utbildningsprogrammet pågår kontinuerligt och med uppföljande material och insatser är målet att ge våra medarbetare verktyg för att kunna agera på ett föredömligt sätt.

Vår vision

Vision

Företagsbroschyr

Läs mer i vår företagsbroschyr (28 s).

Våra värderingar

Värderingar

Kontakt

Huvudkontor Sverige
ISS Facility Services AB
Årstaängsvägen 11
Box 47635
117 94 Stockholm
077 - 118 10 20
info@se.issworld.com