lösningar för covid-19

Motståndskraft för människor och miljöer

Hur kan företag hantera effekterna av covid-19 på arbetsplatsen? Bandet mellan människor och miljöer har brutits på ett sätt som aldrig tidigare skådats. ISS tillhandahåller den expertis, personal och de tekniska lösningar som krävs under pandemin för att säkerställa trygga och stabila arbetsmiljöer – allt för att verksamheten ska fungera normalt.

Så här ger vi våra kunder trygghet och produktivitet på arbetsplatsen under coronapandemin

Akut support

Vi tar hand om omedelbara, operativa säkerhetsbehov för att skydda människor och arbetsplatser.  

Taktisk planering

Vi hjälper till att förändra arbetsplatser utifrån nya, säkrare sätt att arbeta och anpassar anläggningen under perioder då distansarbete minskar eller ökar. 

Strategiska råd

Vi planerar och inför strategier på arbetsplatsen som garanterar att människor och miljöer fortsätter vara trygga och produktiva, både kort- och långsiktigt.
DE_ISS_Caravan_Salon_Messe_Düsseldorf

Hygienvärdarna och det mobila städteamet gjorde det möjligt att upprätthålla en strikt hygiennivå under eventet, och bidrog därmed till att lyckat event under rådande coronaföhållanden.

Nora Wernick, Head of Sales Service Department/Director Sales and Distribution, Messe Düsseldorf 

De viktigaste lösningarna för att hantera  covid-19 på arbetsplatsen

Läs mer om hur vi hanterar covid-19

Vill du veta mer?

 Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa ert företag under covid-19.

Kontakta oss

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder