INTEGRITET

Disclaimer

Denna disclaimer (ansvarsfriskrivning) och innehållet på denna webbplats regleras av svensk rätt utan hänsyn tagen till svensk lags lagvalsregler. Varje tvist som uppstår på grund av eller i samband med denna friskrivning ska, om den inte kan lösas i godo, slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder