BLOGG

Hur man optimerar verksamhetens resultat genom workplace och service design.

Förändrad arbetsdemografi, ökad konkurrens om talangerna, lågt medarbetarengagemang och ett fortsatt behov av kostnadseffektivitet och optimering – det är bara några av utmaningarna som företagsledare sitter med. Workplace, när det används som ett strategiskt verktyg, kan säkerställa just detta.

Blog - workplace
It is generally assumed and widely accepted that we as human beings perceive and understand the world around us through our senses, and that our behavior is shaped and influenced by the environment surrounding us. 

Several studies have shown, that we get more productive and creative when being surrounded by elements of nature, we get more communicative in open spaces and we get happy when other people around us are happy. 

So, what does this have to do with the workplace? 

If we can acknowledge that people and the physical environment surrounding us can impact us so strongly— both consciously and unconsciously— then workplace becomes the most important strategic tool for a manager, who wishes to reinforce certain behavior or drive behavioral change in an organization. 
1200x627 How leaders can optimize business outcomes through workspace and service design

"Använder vi kontorsutrymmet på ett effektivt sätt när flera tomma skrivbord står på rad? Och hur kan vi använda detta utrymme för andra aktiviteter som skapar mervärde för organisationen?"

Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design
Arbetsplatsen som strategiskt verktyg för optimering av verksamheten 

Trots den självklara miljöpåverkan det har på oss människor, visar forskningen fortfarande att endast 13 % av medarbetare globalt är mycket engagerade och mycket nöjda med sin arbetsplats. Det omvända är också sant, där 11 % av medarbetarna är mycket missnöjda med sina kontor, och även mycket oengagerade. 

För att vända på detta måste företagsledare ändra sin syn på arbetsplatsen. Den ska inte ses som en operationell utgift utan snarare som en aktiv resurs, som kan användas för att driva affärsnytta, och samtidigt vara ett verktyg för önskad beteendeförändring. 

Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design, förklarar: 

“För att övervinna de konkurrenshinder som många företag har, och stärka organisationens resultat är det viktigt att chefer reflekterar över hur deras kontorsytor stödjer organisationens mål. Om ett företag vill förbättra samarbetet, till exempel, är det inte optimalt att ha individuella kontor där medarbetare inte interagerar med sina kollegor under hela dagen. 

Även att se över hur medarbetare använder kontorsmiljön kan stödja företagets strategiska mål. Bland annat visar forskning att kontorsarbetare sitter vid sina skrivbord 30–55 % av tiden. Det väcker frågan: "Använder vi kontorsutrymmet på ett effektivt sätt när flera tomma skrivbord står på rad? Och hur kan vi använda detta utrymme för andra aktiviteter som skapar mervärde för organisationen?" Arbetsplatsen kan inte göra detta på egen hand – det behövs människor för att skapa mervärde 

Naturligtvis är inte utrymmet den viktigaste faktorn på en arbetsplats. Vi tror exempelvis inte alls att kultur och värderingar kan byggas in i väggarna eller fixeras i målarfärgen när en byggnad skapas. 

Det behövs människor för att göra det levande 

Så medan workplace design skapar den fysiska miljö som krävs för förändring och/eller för att driva optimering, är det den personliga servicen som kan skapa ett känslomässigt band för att förstärka och uppnå den kultur man önskar – och som gör att organisationens värderingar får liv. 

 
Designtänk är kärnan i optimerade arbetsplatser 

För att en arbetsplats ska fungera behöver tjänster och utrymmen vara enhetliga och utformade för specifika, önskade resultat, med fokus på medarbetarnas behov. 

När vi arbetar med specifika metoder Workplace och Service Design kan vi fokusera på de tjänster som skapar störst känslomässigt värde för medarbetarna och vilka fysiska faktorer som förbättrar eller försämrar upplevelsen av arbetsplatsen för medarbetarna – och därigenom optimera yta och tjänster mot önskade affärsresultat. 

För chefer som vill optimera medarbetarnas effektivitet, och samtidigt underlätta för de som har svårt att hitta balans mellan arbets- och privatliv, kan barnomsorg eller barnpassningstjänster vara en mycket bra lösning som svarar mot båda perspektiven – och på samma gång förbättrar upplevelsen av arbetsplatsen övergripande. 

I andra fall, för företag som vill bort från en silostruktur till ett mer platt och samarbetsinriktat arbetssätt, kan det vara värdefullt att utforma en öppen kontorssyta. Med ett öppet kontorslandskap är det lättare att mötas och sociala interaktioner gynnas och uppmuntras (t.ex. under fikapauser). 

I slutändan, oavsett preferenser och behov – är det bara när man kombinerar workplace och service design som vi kan skapa en holistisk arbetsplats, där allt utrymme har en mening och där varje möte kan göra skillnad i en persons vardag. 

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder