”Om företag kan bygga en stark känsla av tillhörighet, kommer de få ut ett högre värde av sin investering i arbetsplatsen. De kommer också att öka medarbetarnas välbefinnande, engagemang och produktivitet, och på så vis skapa en arbetsplatskultur som lockar de bästa talangerna och får dem att stanna kvar.”

Signe Adamsen, Group Workplace Development Director

Berättelser om människor, platser och vår planet