CASE

Ett viktigt samarbete som håller igång samhället

ISS har under ett tiotal år sett till att lokalerna fungerar optimalt hos Suomen Erillisverkot (Finlands statliga säkerhetsnätverk), vars verksamhet är avgörande för det finländska samhället som helhet. Trots den ovanliga situationen som uppkommit på grund av coronapandemin har ISS fortsatt levererat tekniska tjänster, energy management och annat.

FI case - ISS_Esa_Wörlin_01_full

24/7

övervakning

15

platser

100

%

drifttid

Det tioåriga samarbetet mellan ISS och Suomen Erillisverkot (Finlands statliga säkerhetsnätverk) innefattar omkring 15 olika platser över hela Finland.

Dessa "underjordiska" platser är stora egendomar där viktig utrustning skyddas. På grund av verksamhetens natur är anläggningarna hemliga. Erillisverkot är ett statligt företag som hanterar förvaltningsfunktioner som är kritiska för samhället, inklusive nationella nätverk för telekommunikation och datacenter.  

Esa Wörlin, på Erillisverkot, ansvarar för samtliga lokaler och servrar – det vill säga för hela företags underhåll. 

“Vi har tiotusentals kvadratmeter med utrymme och serverrum. Vi har anläggningar i hela landet, från Lapland till södra Finland, med utrustning och system som möjliggör kommunikation mellan både stat och kommersiella företag. Så vi pratar om kommunikationsstationer och serverrum", säger Esa. 

ISS roll är att säkerställa driften av de tekniska systemen i dessa viktiga anläggningar. Samarbetet innefattar underhåll och reparationer av all teknik i byggnaderna samt investeringar i livscykelhantering gällande utrustningen för tekniken. Om till exempel en ventilationsenhet går sönder ansvarar ISS för att byta ut den. 

Pasi Auvinen, ISS account manager, ansvarar för kontraktet. 

“Det här är ett brett samarbete: ISS tillhandahåller en rad tjänster till Erillisverkot, som tekniskt underhåll, städning och tjänster för kontrollrum samt jourtjänster. Faktum är att vi tillhandahåller samtliga tjänster för anläggningarna, utom låssystem och säkerhet", säger Pasi. 

“Dessutom har vi precis tecknat ett avtal om förvaltning av reservkraftsmotorer och installationer relaterade till serverrum", säger Esa. 

"Eftersom vår verksamhet är så omfattande behöver vi en stabil och skicklig samarbetspartner för underhållsarbete."

Esa Wörlin, Production Manager, State Security Networks Group Finland
Ett engagerat team ser till att fastigheterna fungerar 

Verksamheten på Erillisverkot ställer strikta krav på samverkan. Det är viktigt för alla parter att de anläggningar som är väsentliga för samhällets funktion är säkra och sköts på ett bra sätt. Av den anledningen har varje medarbetare som arbetar för Erillisverkot via ISS, granskats och skrivit på ett sekretessavtal. Alla i teamet är engagerade och förstår vikten av sitt arbete. 

“Omsättningen av teammedlemmar har varit mycket låg inom det här kontraktet, De flesta medarbetare har arbetat på samma anläggning i flera år och det har blivit en principsak att utföra jobbet på rätt sätt", betonar Pasi. 

Ett stort antal av ISS medarbetare, som tekniska experter och specialister, är anställda på Erillisverkots anläggningar.  

“Många teammedlemmar har daglig kontakt med anläggningarna. På en anläggning har vi en lokalvårdare som arbetar heltid", säger Pasi. 

Övervakning dygnet runt 

ISS teknik- och energicenter är också en viktig del i hanteringen av kundkontraktet. 

“Från vårt perspektiv är samarbetet med ISS uppdelat i förebyggande underhåll, det vill säga underhåll enligt en årsklocka, och dygnet runt-övervakning, där ISS övervakar att vår utrustning fungerar hela tiden”, säger Esa. 

Det är en del av servicen att ISS ständigt håller koll på att allt fungerar på Erillisverkot anläggningar. 

“Kontrollrummet för fastighetsövervakning på teknik- och energicentret övervakar och analyserar verksamheten på kundens anläggningar dygnet runt, på distans. Centret vidarebefordrar eventuella larm inom området till vårt lokala jourteam och om det behövs åker en medarbetare till anläggningen för att kontrollera saker och ting, oavsett tid på dygnet, säger Pasi. 

"Eftersom vår verksamhet är så omfattande behöver vi en stabil och skicklig samarbetspartner som tar hand om underhållet.  Eftersom datakommunikationen via Erillisverkots lokaler är kritiska för både myndigheter och allmänhet måste verksamheten alltid fungera utan avbrott. Av den anledningen är ISS övervaknings- och reparationstjänster, och det faktum att de är tillgängliga dygnet runt, mycket viktiga ur vår synvinkel", säger Esa. 

Verksamheten fortsätter utan avbrott under covid-19-krisen  

Undantagstillståndet som orsakades av coronapandemin har haft en relativt begränsad effekt på Erillisverkots egen verksamhet. Teamet på ISS besöker Erillisverkots anläggningar lika ofta som innan. Kontinuiteten i verksamheten säkerställs genom underhåll av tekniken i byggnaderna: ventilation, rör- och kylsystem, automation och underhåll av strömenheter. 

“Att förbereda sig inför exceptionella situationer är en anledning till att vi finns överhuvudtaget, och därför har coronasituationen inte skakat om oss så mycket. Vårt utrustning är byggd för krissituationer. Som regel dupliceras vårt system, vilket innebär att ett hårdvarufel till exempel inte ensamt kan störa vår verksamhet. Det finns backup-system för allt och vi får även stöttning av ISS dygnet runt-service", säger Esa. 

När nyheten om coronavirusets effekter började spridas i hela Finland utökade vi dock städningen i Erillisverkots lokaler. Nu desinfekteras ytor noggrannare och oftare av ISS lokalvårdare – på vissa platser flera gångar om dagen. ISS levererar även desinfektionsmedel till Erillisverkot för att undvika potentiell spridning av infektioner i lokalerna. 

“ISS har bibehållit en bra intern vägledning för sin personal. Teammedlemmarna följer nu rutinen att hålla ett säkert avstånd från andra och att undvika onödig kontakt. Medarbetarna som arbetar på våra anläggningar under normala omständigheter arbetar även nu. Det har inte varit några större förändringar här", säger Esa. 

Kommunikationen mellan ISS och Erillisverkot har dock förändrats en del. 

“Nu uppdaterar vi vår beredskapsplan för kunden oftare, en gång i veckan. Planen innehåller information om möjliga sjukdomsfall eller karantän, bland annat. Tack vare aktiv rapportering är vi förberedda för att situationer kan förändras", säger Pasi. 

Möten som tidigare hölls varje månad, hålls nu varje vecka och online för att säkerställa trygghet och säkerhet. Erillisverkot har varit nöjda med aktiviteterna under denna exceptionella period. 

“Grundidén är att verksamheten fortsätter som normalt och hittills har det fungerat bra", säger Esa. “Det har inte behövts så många speciella åtgärder – inget som vi har märkt av åtminstone.” 

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder