CASE

Vi optimerade byggnaden med smart energy management

En kund hade som delmål för 2030 att skapa mer hållbara och innovativa anläggningar. Detta skulle genomföras genom att lansera ett globalt program för smarta byggnader, där man kunde analysera och övervaka energiprestandan i samtliga byggnader.

1135159623

5

byggnader som övervakas

606

K

square feet managed

5

min.

intervaller med data som samlas in åt gången

98 dollar

K

besparingar under 2019

202 dollar

K

beräknade årliga besparingar under 2020

ISS kund är ett multinationellt flygindustriföretag med fokus på att utveckla nästa generations lösningar inom framdrivning och energi som är effektiva, pålitliga och hållbara.

Deras mål för 2030 innefattar att skapa hållbara och innovativa anläggningar samtidigt som de har ambitiösa mål för att minska växthusgaser och energianvändning, samt minimera avfall och spara vatten. Deras lokaler i Nordamerika, som förvaltas av ISS, innefattar fem smarta byggnader om totalt 606 000 kvadratmeter.  

Tack vare vår expertis inom energy management kunde vi stötta kundens hållbarhetsstrategi genom att: 

 1. Ta tillvara ISS storlek, koncept och kunniga nätverk för att introducera en beprövad och lyckad lösning, hämtat från en annan ISS-kund: Clockworks” Fault Detection and Diagnostic (FDD), på två av kundens campus. 
 2. Integrera "Clockworks"-lösningen (FDD) med det ursprungliga systemet för Building Management från tre olika tillverkare av originalutrustning. 
 3. Säkerställa att analyserna utvärderades dagligen med data, som samlats in med 5 minuters intervall, för viktiga energianvändande system och utrustning, inklusive: 
  • VVS 
  • Kylagreggat 
  • Luftkompressorer 
  • Värmepannor 
  • Kyltorn 

Teamet på ISS har implementerat energiåtgärder som sparar kunden 202 000 dollar om året och har identifierat ytterligare 73 000 dollar i årliga besparingar. Dessa resultat når upp till den beräknade ettåriga avkastningen på investeringen. Vi övervakar kontinuerligt systemens prestanda för att säkerställa att dessa besparingar bibehålls under många år. Dessutom samlas data in från roterande vibrationssensorer på utrustningen. På så vis har man redan nu upptäckt slitna lager och kunnat byta ut delar innan de gått sönder. 

På ISS kombinerar vi expertis inom teknisk service, inklusive energy management, med ett globalt nätverk av koncept, verktyg och best practices. Allt sammantaget garanterar det att våra kunder får ta del av de senaste innovationerna och lösningar från många olika branscher.  

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder