CASE

Vi bidrar till bättre hälsa och välmående hos medarbetarna – och minskar sjukvårdskostnaderna

Hur kan en produktivare arbetsmiljö främja en hälsosam livsstil hos medarbetare och samtidigt minska frånvaro? Och hur kan detta minska sjukvårdskostnader? Så här bidrar våra tjänster inom food services till hälsa och välmående.

638005164

1 200

+

medarbetare och gäster som serveras dagligen

69

%

av det kött som sålts var WELL-kött

25–50

%

subvention av hälsosamma måltider för att påverka val

10

%

besparingar på årliga sjukvårdskostnader

$1 > 4.64

avkastning på investering för varje dollar som lagts på hälsosam mat

Hos ett ledande oberoende energiföretag – en kund till ISS Guckenheimer – ville ledningen skapa en produktivare arbetsmiljö. Fokus låg på en hälsosam livsstil hos medarbetarna och man ville samtidigt minska sjukfrånvaron.

Kunden såg hälsoinitiativet som ett sätt att uppmuntra till hälsosammare beslut hos medarbetarna, samt att man även kunde sänka sjukvårdskostnaderna för de anställda. 

Detta Fortune 500-företag är med i projektering och tillverkning av olja och naturgas, där fokus ligger på landbaserad verksamhet och fyra oljeproducerande kärnområden i USA. De tillhör indexet S&P 500. 

Vi hjälpte dem genom att: 

  • Utforma och genomföra hälsoprogrammet WELL som uppmuntrar till hälsosammare kostval. Genom att märka måltider med antingen en grön eller en röd etikett visade man på skillnaden mellan WELL-måltider och icke-WELL-måltider. 
  • Att aktivt arbeta tillsammans med kundens hälsoteam gällande menyval för att inkludera näringsrika val utformade av det strategiska näringsteamet vid ISS Guckenheimer. Utöver detta utformade vi en marknadsföringsplan för att göra reklam för programmet. 
  • Ge rabatt på hälsosammare måltider för att uppmuntra försäljning av WELL-alternativ och påverka medarbetare att göra hälsosammare val. 

Genom en detaljerad marknadsföringsplan gjorde vi reklam för WELL-programmet och erbjöd grönmärkta måltider till ett pris som var rabatterat med 25–50 % under 5 års tid. Subventioneringen av WELL-måltiderna bidrog till en stadigt ökande acceptans hos medarbetarna. Även när vi sänkte rabattsatsen fortsatte ökningen av köpta WELL-måltider i jämförelse med icke-WELL-måltider. Förutom att hälsoprogrammet växte, kunde vi även bidra till att kunden sparade 10 % på årliga sjukvårdskostnader. För varje dollar som spenderades på hälsosam mat till varje medarbetare fick kunden tillbaka 4.64 dollar på sin investering. 

Det här är ett exempel på hur vi på ISS arbetar tillsammans med våra kunder för att öka hälsa och välmående och samtidigt minska sjukvårdskostnader.  

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder