CORPORATE RESPONSIBILITY

Vi bidrar till ökade möjligheter för ursprungsfolk i Australien

Som en av världens största arbetsgivare kan vi bidra till att förbättra anställningsmöjligheter för människor över hela världen. Att tillhandahålla hållbar sysselsättning och karriärutveckling åt den ursprungsfolk i Australien är en del av detta.

AU CR - Maximizing opportunities

850

nya anställningsmöjligheter

$7

+

miljoner för inhemska företag

ISS Australien strävar efter att skapa de bästa möjligheterna för grupper och individer från urbefolkningen.

Vi gör detta genom leverantörssamarbeten och ISS anställningsprogram för den lokala befolkningen. Programmet har tagits fram för att stödja vår affärsverksamhet och uppfylla vårt åtagande att möjliggöra hållbara anställningar och karriärutveckling för den australiensiska lokalbefolkningen. 

Programmet stödjer ISS bredare CSR-strategi och går hand i hand med den australiensiska regeringens vision “Close the Gap”. För aboriginsamhällen, och andra urfolk, erbjuder ISS sysselsättning, utbildning och kulturell interaktion som skapar en känsla av stolthet och självständighet hos medarbetarna. 

ISS lokala åtagande  

 • Reconciliation Action Plan (RAP): 
  ISS Pacific's och deras RAP 2019–2022 bygger med framgång vidare på grunden som implementerades år 2015. Planen har utvecklats för att visa vårt åtagande gentemot den aboriginska befolkningen och Torres Strait Islanders, samt vår önskan att spela en viktig roll för att förbättra sysselsättning och företagsamhet för den australiensiska urbefolkningen. 

  ISS fick 2008 utmärkelsen "Corporate Leader" av Australiens regering och har sedan dess lyckats åstadkomma flera positiva resultat inom områden som lokal sysselsättning, företagsamhet och samhällsengagemang. 

  De senaste 10 åren har ISS tillhandahållit över 850 nya anställningsmöjligheter och spenderat mer än 7 miljoner dollar på inhemska företag. Vi har även lärt oss en hel del hur vi interagerar med samhället, ISS-chefer och våra kunder för att visa hur viktigt vi anser det vara att vi når våra riktade mål och åtaganden. 

  Våra resultat har varit över förväntan men vi kan fortfarande bli bättre. Vi vill säkerställa att våra aktiviteter förblir transparenta och gynnsamma för den aboriginska befolkningen och Torres Strait Islanders. Våra fortsatta ansträngningar, som beskrivs i vår RAP 2019–2022, i kombination med ett förbättrat samarbete med lokala samhällen, ska säkerställa att vi når våra förväntade mål inom detta viktiga område. 
 • Employment Parity Initiative (EPI):
  ISS är stolt partner till den australiensiska regeringens EPI-program, där vi avtalat att 3% av våra medarbetare, samma andel som av den totala arbetande befolkningen i Australien, ska vara människor från urfolk - ett mål som ska vara uppfyllt i december 2020. 

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder