CORPORATE RESPONSIBILITY

Vi stärker kvinnor genom ett bättre jobb

ISS medarbetare i Spanien och Portugal har hjälpt 8 505 människor i utvecklingsländer genom att finansiera och stödja lokala program som underlättar vägen till ett arbete.

ES CR - Empowering women

8 505

människor som stöttats sedan 1997

3

samarbetspartners ISS och två stora spanska fackföreningar

Vi på ISS är väl medvetna om att man kan förbättra människors levnadsstandard och bidra till välmående familjer och samhällen i det långa loppet. Vi hjälper till genom att stärka människor och ge dem bra arbeten.

Ända sedan 1997 har tusentals medarbetare i Spanien, och senare även i Portugal, donerat några eurocent från sin lön varje månad till ISS stiftelse "One More Smile". Detta hanteras av ISS i samarbete med de två spanska fackförbunden CC.OO (Comisiones Obreras) och UGT (Unión General de los Trabajadores). 

De olika programmen finns i åtta länder: Ecuador, Colombia, Marocko, Indien, Peru, Dominikanska republiken, Angola och Burkina Faso, och implementeras med erfarna, lokala icke-statliga organisationer. 

I november 2019 fick 20 medarbetare från ISS Iberia möjlighet att besöka två projekt i södra Indien. 

I Indien är samhället organiserat runt ett strikt system med kaster och underkaster. En grupp anses vara kastlösa: daliterna eller de orörbara. På landsbygden i Indien representeras daliterna av ett marginaliserat samhälle: deras arbete är extremt dåligt betalt och oregelbundet, vilket bidrar till ovärdiga levnadsförhållanden.  

Med denna bakgrund har ISS stiftelse, One More Smile, stött två projekt i samarbete med den lokala icke-statliga organisationen Rural Development Trust. Tack vare detta har 60 kvinnor från Chenchus-stammen lyckats få bra jobb. När dessa kvinnor erbjuds jobb får de större medvetenhet om sina rättigheter och får även ett erkännande från samhället. 

Det första projektet finansierade 28 kvinnor. Liksom ett nystartat företag fick de tillräcklig utbildning och de ekonomiska resurser som behövdes för att förbättra produktionsmaterialet och tillverka tallrikar och koppar av det lokala trädet "moduga". Deras varor säljs i grannskapen.  

Det andra projektet stöttade 32 kvinnor och deras familjer genom att tillhandahålla kor för att se till att de hade mjölkprodukter. Familjen delar på uppgifterna: utfodring, städning, tvätt av boskap och mjölkning. Mjölkningen sker fortfarande manuellt.  

Samarbetet mellan ISS stiftelse och Rural Development Trust ger daliterna möjlighet att ta kontroll över sitt eget öde och återfå sin värdighet. Det säkerställer lika rättigheter och möjligheter, rättvisa för alla, samt förbättrar livet för den mest sårbara befolkningsgruppen. Samarbetet gynnar därmed inkludering samtidigt som det bidrar till en mer hållbarar planet. 

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder